Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne 22. Niedziela Zwykła –29 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na 22. Niedzielę Zwykłą –29 sierpnia 2021 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – o zdrowie,  błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Sylwii i Marcina

w 20. rocznicę ślubu

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Rajmund i Urszula Nieborak, wszyscy Krewni, Wiesław

Senkowski, Rodzice i brat Grzegorz

o g.11,3o  – ++ Sylwester i Marianna Radke, Gizela Nowicka oraz o błogosławieństwo

Boże w Rodzinie i gospodarstwie

Ofiarami składanymi do puszek możemy wesprzeć operację p. Lilianny Thomas

2. Poniedziałek (30 sierpnia)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Róża, Bronisław, Marian, Paweł, Witold, Łucjan, Walerian i Czesław Jęsiek,

Krystyna i Marian Kowalscy oraz Edmund Gray

3. Wtorek (31 sierpnia) – święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bydgoszczy

Od g.16,oo spowiedź dla Uczniów wszystkich Szkół przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

Msza św. o g.18,oo –  w intencji Uczniów klas V o łaskę wytrwania w dobrym w 1. rocznicę

przyjęcia I-szej Komunii św.

4. Środa (01 września) – 82. rocznica wybuchu II-giej wojny światowej

Msze św.: o g. 8,oo –  w intencji Uczniów, Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Szkoły

Podstawowej o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i kate-

chetycznym. Uczniowie klas I-szych przynoszą swoje przybory szkolne,

które zostaną poświęcone

o g.18,oo – + Witold Jęsiek

5. Czwartek (02 września) – I-szy czwartek miesiąca

Od g.16,oo okazja do spowiedzi św. dla Wszystkich przed I-ym piątkiem miesiąca

O g.16,oo wystawienie Najśw. Sakramentu i prywatna adoracja. Zakończenie adoracji o g.18,oo

i msza św. – 1/  + Krystyna Kwiecień w 5. rocznicę zgonu

2/ ++ rodzice: Rozalia i Józef Jędrzejek oraz siostra Kazimiera Pierzyńska

6. Piątek (03 września) – wspom. św. Grzegorza Wielkiego – I-szy piątek miesiąca

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

w     Głomsku  od g.16,oo okazja do spowiedzi św. a następnie o g.16,3o msza św. – dziękczynna

w 75. rocznicę Urodzin Ireny oraz wnuka Michała w 20. rocznicę Urodzin

z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

w  Zakrzewie  msza św. o g.18,oo – za Żywych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

7. Sobota (04 września) – I-sza sobota miesiąca

Msze św.: o g. 7,oo – za Zmarłych – z int. Parafian

o g.15,oo – ślubna – w int. nowożeńców: Bartłomieja Burchardt i Kamili Magdaleny

Kajewskiej

o g.16,3o – ślubna – w int. nowożeńców: Zbigniewa Ciepłuch–Lichoń i Angeliki Zabel

o g.18,oo – dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski

dla Janusza Tymińskiego w 50. rocznicę Urodzin

8. Niedziela (05 września) – 23. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Kleofas i Franciszka Stypa oraz zmarłych z Rodziny

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Łucja, Henryk i Edmund Nieborak oraz Jan Diks

o g.11,3o – ++ Dawid, Regina, Albin, Wojciech, Elżbieta i Edmund Konicer, Henryk

Wilewski oraz Urszula i Leon Brząkała


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna w sobotę w g. 9,oo – 10,oo

Wyjazd na dożynki na Jasnej Górze w sobotę o g. 6,oo (koszt wyjazdu z noclegiem 150zł)

Wdzięczne „Bóg zapłać!” za wszelkie ofiary: na Seminarium Duchowne, potrzeby Parafii,

i na kościół w Drożyskach Wielkich. Dziękuję też za ofiary na Spotkanie z Matką Radosną

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. Teresę Annę Lipiec z ul. Sikorskiego. R.i.p.