Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne 22. Niedziela Zwykła – 30 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na 22. Niedzielę Zwykłą – 30 sierpnia 2020 r.

 

1. Msze św.:

o g. 7,oo – GŁOMSK – w pewnej intencji

o g. 8,3o – w intencji Dzieci przystępujących do I-szej Komunii św.

o g.11,3o – ++ Jadwiga Senska w 1. rocznicę zgonu i Jan oraz zmarłych z rodziny

Lach i Senska

Na sumie rozpocznie się Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości w rodzinach

z ul. Wojska Polskiego

2. Poniedziałek (31 sierpnia) – święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bydgoszczy

Msza św. o g.18,oo – ++ Henryk, Bronisława i Roman Wojtasik

 

3. Wtorek (01 września) – 81. rocznica wybuchu II-giej wojny światowej

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Szkole o g. 9,oo – klasy I-sze przynoszą swoje przybory

szkolne, które zostaną poświęcone. Wszystkich Uczniów, Grono Pedagogiczne i Pracowników

Szkoły zapraszam na mszę św. o g.18,oo

Msza św. o g.18,oo – ++ Zygmunt Tesmer w 20. rocznicę zgonu i Zofia

 

4. Środa  (02 września)

Msze św.: o g. 7,oo – + Witold Jęsiek

o g.18,oo – dziękczynna za otrzymane łaski w 25. rocznicę ślubu Wioletty i Roberta,

z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże w Rodzinie

5. Czwartek  (03 września) – wspom. św. Grzegorza Wielkiego – I-szy czwartek miesiąca

Od g.16,oo okazja do spowiedzi św. dla Wszystkich

O g.16,oo wystawienie Najśw. Sakramentu i prywatna adoracja.      Zakończenie adoracji          o g.18,oo i msza św. – ++ Janina Choroba w 5. rocznicę zgonu i Stanisław

 

6. Piątek (04 września) – I-szy piątek miesiąca

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

w    Głomsku od g.16,oo okazja do spowiedzi św. a następnie o g.16,3o msza święta –

– ++ Klemens i Maria Weber

w  Zakrzewie msza św. o g.18,oo – za Żywych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.   Sobota (05 września) – I-sza sobota miesiąca

Msze św.: o g. 7,oo – za Zmarłych – z int. Parafian

o g.18,oo – w intencji Józefy i Jana w 50. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

8.   Niedziela  (06 września) – 23. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g.8,oo – + Maria Turczyn

o g.10,oo – GŁOMSK – o zdrowie i błogosławieństwo Boże w dniu Urodzin

o g.11,3o – ++ Dawid, Regina, Albin, Wojciech, Elżbieta i Edmund Konicer,

Henryk Wilewski oraz Urszula i Leon Brząkała

Po sumie krótkie nabożeństwo eucharystyczne w ramach adoracji wieczystej w Diecezji

 

 


 

Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g.16,oo – 17,oo

Spotkania z Dziećmi klas II i III oraz ich Rodzicami (na plebanii)- sobota 5.09.2020– przynosimy kartki

potwierdzające udział we mszy św. – o g. 9,oo – klasa IIa; o g.10,oo – klasa IIb;

o g.11,oo – klasa IIIa; o g.12,oo – klasa IIIb

12 września (sobota) o g.14,oo odbędą się dożynki parafialne – bardzo proszę, by poszczególne

wioski uwiły wieńce żniwne. Dożynki będą jednocześnie dożynkami gminnymi

Wdzięczne „Bóg zapłać!” za wszelkie ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii

W poniedziałek o g.12,oo odbędzie się msza św. pogrzebowa za śp. Jana Rossę, który zamiesz-

kiwał przy ul. Ks. Domańskiego – pochówek odbędzie się w Złotowie. We wtorek o g.11,oo od-

będzie się pogrzeb śp. Marty Fąs z ul. Ks. Domańskiego. Odeszła też do wieczności śp. Zofia

Żylis z ul. Dworcowej (matka p. Jolanty Smoleńskiej) – jej pogrzeb odbędzie w Pasłęku. R.i.p.