Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne 13. Niedziela Zwykła – 28 czerwca 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na 13. Niedzielę Zwykłą – 28 czerwca 2020 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – dziękczynna w 15. rocznicę ślubu Magdaleny i Adriana oraz w 40.

rocznicę Urodzin Magdaleny o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

o g.10.oo – GŁOMSK – dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Hanny i Andrzeja

w 6. rocznicę ślubu

o g.11,3o – ++ Łucja i Paweł Konitzer, Rodzice i Rodzeństwo, Krewni z obojga stron

oraz w pewnej intencji

Na sumie rozpocznie się Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości w: Leśniczówka „Karolewo”, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Drożyska Wielkie 112 – 123,

Leśniczówka „Łączyn”  i Zakrzewo Wyb. 1

O g.18,oo będzie czuwanie modlitewne jako nasza wdzięczność za powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej Parafii, z prośbą o dalsze. Czuwanie zakończy się Apelem o g.21,oo

 

2. Poniedziałek (29 czerwca) – uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła

Msze św.: o g. 9,oo – ++ Eugenia i Paweł Grochowscy, Halina i Józef Toczek, Bernadeta i Jerzy

Łangowscy

o g.16,3o – GŁOMSK – ++ Małgorzata, Marian, Urszula i Feliks Ciża

o g.18,oo – o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. bpa Pawła

Cieślika w dniu Imienin

Taca z uroczystości jako „świętopietrze” jest przeznaczona do dyspozycji Stolicy Apostolskiej

W tym dniu w swoich modlitwach pamiętajmy o ks. kanoniku Piotrze oraz o biskupach: Piotrze

Krupie i Pawle Cieśliku obchodzących swoje Imieniny

O g.17,3o w Złotowie w parafii śś. app Piotra i Pawła suma odpustowa i procesja

3. Wtorek (30 czerwca)

Msza św. o g.18,oo – ++ Maria Zdrenka w 4. rocznicę zgonu, Jan Zdrenka w 14. rocznicę zgonu

oraz Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

4. Środa  (01 lipca)

Msze św.: o g. 7,oo – + Antoni Zdrenka w 12. rocznicę zgonu

o g.17,oo – GŁOMSK – + Arkadiusz Stempniewski w 1. rocznicę zgonu – intencja

od Żony i Dzieci

5. Czwartek  (02 lipca) – I-szy czwartek miesiąca

Od g.16,oo okazja do spowiedzi św. dla Wszystkich (przed I-ym piatkiem miesiąca)

O g.16,oo wystawienie Najśw. Sakramentu i prywatna adoracja. O g.18,oo zakończenie

adoracji i msza św. – 1/ ++ rodzice chrzestni: Bernadeta Szefler i Henryk Cieślik

2/  + Czesław Włodarczyk w 30. dzień od zgonu

6. Piątek (03 lipca) – święto św. Tomasza Ap – I-szy piątek miesiąca

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

w    Głomsku od g.16,oo okazja do spowiedzi a następnie o g.16,3o msza św. –  ++ Marta

Prondzińska w 40. rocznicę zgonu, Antoni, Gertruda i Jerzy oraz Brygida i Urszula

w  Zakrzewie msza św. o g.18,oo – za Żywych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.   Sobota (04 lipca) – I-sza sobota miesiąca

Msza św.:  o g.18,oo – za Zmarłych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny

8.   Niedziela  (05 lipca) – 14. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Jadwiga Rozworowska, Jan Łatko i zmarłych z rodziny Pikulik

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Edmund Jaszczyk, Rodzice z obojga stron i Krewni

o g.11,3o – ++ Franciszka, Kleofas i Bronisława Stypa oraz Gertruda i Marian Rus

o g.15,oo – WERSK – + Elżbieta Glugla – int. od Róży p. Teresy Szefler


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna w sobotę w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Wdzięczne „Bóg zapłać!” za wszelkie ofiary: na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. Łucję Zofię Konitzer z ul. Jeziornej,

a w sobotę o g.11,oo odbędzie się pogrzeb śp. Dariusza Zdrenki (mieszkał kiedyś w Głomsku);

o g.13,oo pogrzeb śp. Tadeusza Dunaja z ul. Towarowej.   R.i.p.