Get Adobe Flash player
Home

MOI  DRODZY!

 

Przed nami ostatnie dni Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia. Jakże one są inne od tych, które przeżywaliśmy tyle razy w naszym życiu. Doświadczamy boleści ograniczeń i trudności, które wynikają z zaistniałej sytuacji... Ale to wszystko nie może przysłonić nam tych radości, jakie niosą Święta Zmartwychwstania Chrystusa. On, jako Zwycięzca śmierci niesie nam tę nadzieję, która ma źródło w Nim samym. Tę radość niesie nam także Najświętsza Maryja Panna, którą czcimy w naszej Parafii jako Matkę Boską Radosną. W Niedzielę Palmową, w kaplicy Matki Boskiej Radosnej została zapalona świeca – i będzie tam płonąć aż do dnia, w którym bogaty w miłosierdzie Bóg oddali od nas zło i grozę pandemii...

W Wielki Czwartek trwajmy w naszych domach na dziękczynnej modlitwie za sakramenty:

Eucharystii i Kapłaństwa. Przyjmując Komunię św. w sposób duchowy wyraźmy naszą radość

z obecności Chrystusa wśród nas. On jest z nami w tych trudnych dniach i jak apostołom tak

i nam mówi: „Nie lękajcie się!” Dziękujmy też za tylu Kapłanów, których Bóg stawiał

na drogach naszego życia...

W Wielki Piątek przytulmy się do Chrystusowego krzyża jak to uczynił św. Jan Paweł II

w ostatnich dniach swojego doczesnego życia. W krzyżu Chrystusa Pana cała nasza nadzieja

i moc. Niech w naszych domach krzyż będzie w tym dniu adorowany. Trwajmy na modlitwie przed

krzyżem postawionym na stole –  tak jak ustawiamy krzyż i świece podczas wizyty kolędowej...

W Wielką Sobotę – choć zabraknie Was, Kochane Dzieci, w kościele i nie będzie tradycyjnej

„święconki” - niech zadbają Wasi Rodzice i Dziadkowie o szczególną modlitwę przy śniadaniu

wielkanocnym... Tak bogata w swojej treści liturgia Wielkiej Soboty będzie odprawiana

bez udziału wiernych, Zadbajmy o to, by podziękować Bogu za nasz chrzest, za przynależność

do Kościoła, za Rodziców i Chrzestnych, za Kapłana, który nas ochrzcił i za tyle łask, którymi obdarza

nas Bóg, a które nie zawsze są przez nas zauważone i cenione...

Moi Drodzy, zachęcam do modlitewnego przeżycia tych dni. Korzystajmy z transmisji z tylu

kościołów – możemy też skorzystać z internetowej transmisji z naszego kościoła. Choć w sposób

fizyczny nie możecie uczestniczyć w świętych obrzędach – mnie też będzie Was brakowało – to

dla modlitwy nie ma granic –  i poczujemy się jedną rodziną Dzieci Bożych mając świadomość,

że gdzie dwóch albo trzech zebranych jest w Imię Jezusa, tam On jest między nimi...

Niech Jezus Chrystus będzie z nami i nam błogosławi!

ks. Andrzej, proboszcz