Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne Święto Ofiarowania Pańskiego – 02 lutego 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na święto Ofiarowania Pańskiego – 02 lutego 2020 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Rozalia i Marian Tomke, s. Anita i s. Tobia Tomke oraz Leokadia

Andrearczyk

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Edmund Jaszczyk, Rodzice z obojga stron i Krewni

o g.11,3o – 1/ dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

dla ks. bpa Pawła Cieślika z okazji 25-lecia sakry biskupiej

2/ + Danuta Gabriel w 2. rocznicę zgonu

Sumie będzie przewodniczyć jubilat ks. bp Paweł Cieślik

Ofiarami składanymi dzisiaj do puszek wesprzemy klasztory klauzurowe w naszej Diecezji

 

2. Poniedziałek (03 lutego) – wspom. św. Błażeja

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Józef Gepert w 20. rocznicę zgonu, Regina, Helena i Teofil

2/ + Bernadeta Nowakowska–Żuk w 30. dzień od zgonu

Po Komunii św. poświęcenie świec i błogosławieństwo św. Błażeja

3. Wtorek (04 lutego)

Msza św. o g.18,oo – ++ Józef Jasiek, Waleria i Józef oraz Marianna, Dominik, Edmund

i Krystyna Frydryszek

4. Środa  (05 lutego) – wspom. św. Agaty

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Agata, Sylwester, Edmund i Bernaard Dywel, Jan, Tadeusz, Elżbieta

i Henryk Fąs oraz Anna i Bernard Gołębiewscy

2/ ++ Józef Tymiński w 25. rocznicę zgonu i Danuta, Rodzice z obojga

stron oraz Tadeusz, Helena, Maria i Franciszek Kuczyńscy

Po Komunii św. poświęcenie chleba i soli ku czci św. Agaty

5. Czwartek  (06 lutego) – 1. rocznica Peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego

Od g.16,oo okazja do spowiedzi św. przed I-szym piątkiem miesiąca

O g.16,oo wystawienie Najśw. Sakramentu i prywatna adoracja.   Zakończenie adoracji

o g.18,oo i msza św.  – ++ rodzice: Halina i Erwin Jasiek oraz brat Józef

 

6. Piątek (07 lutego) – I-szy piątek miesiąca

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

w    Głomsku od g.16,oo okazja do spowiedzi św. a następnie o g.16,3o msza św. –

– + Bogusław Milejski – int. od Krzysztofa Małysy z Rodziną

w  Zakrzewie msza św. o g.18,oo – za Żywych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa

7.   Sobota (08 lutego)

Msza św. o g.18,oo – 1/ za Zmarłych – z int. Parafian

2/ + Franciszek Grochowski w 30. dzień od zgonu

8.   Niedziela  (09 lutego) – 5. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – za żywych i zmarłych Członków Żywego Różańca – int. od Róży

p. Lucyny Wajstok

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Irmgard i Konrad Rońscy oraz Rodzice i Rodzeństwo

o g.11,3o – ++ Bronisława i Józef Włodarczyk

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek i czwartek w g. 9,oo – 10,oo

Za „Przewodnik” płacimy w prenumeracie 24 zł. Przy drzwiach kościoła możemy nabyć

„Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”, „Mały Gość Niedzielny” i miesięcznik „Nasza

Arka”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii składam wdzięczne „Bóg zapłać!”

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy  śp. Romana Grunau – mieszkał kiedyś

przy ul. Kolejowej. We wtorek o g.14,oo odbędzie się pogrzeb śp. Kazimierza Ludwika Lange

z ul. Szczepańskiego. Różaniec będzie w poniedziałek o g.17,oo. W sobotę o g.11,oo odbędzie

się pogrzeb śp. Marka Piocha – mieszkał ostatnio w Niemczech.  R.i.p