Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne 22. Niedziela Zwykła – 01 września 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na 22. Niedzielę Zwykłą – 01 września 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – + Tadeusz Frydryszek

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Dawid, Regina, Albin, Wojciech i Edmund Konicer

oraz Henryk Wilewski

o g.11,3o – ++ Bronisława, Stefan i Piotr Sulowscy, Helena Cieślik oraz Bolesław

Szudarski

Na sumie rozpocznie się Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości

w Czernicach.

2. Poniedziałek (02 września)

Msze św.: o g. 8,15 – w intencji Uczniów, Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Szkoły

Podstawowej o Boże błogosławieństwo w nowym roku szzkolnym i kate-

chetycznym. Uczniowie klas I-szych przynoszą swoje przybory szkolne,

które zostaną poświęcone

o g.18,oo – + Witold Jęsiek

Po mszy św. nauka dla Narzeczonych – spotkanie z księdzem

3. Wtorek (03 września) – wspom. św. Grzegorza Wielkiego

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Krystyna Kwiecień w 3. rocznicę zgonu

2/ ++ Rozalia i Józef Jędrzejek

Po mszy św. spotkanie z Uczniami klas VII-ych, którzy poważnie myślą o bierzmowaniu

4. Środa  (04 września)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Janina Choroba w 4. rocznicę zgonu i Stanisław

 

5. Czwartek  (05 września) – I-szy czwartek miesiąca

Od g.17,oo okazja do spowiedzi św. przed I-ym piątkiem miesiąca dla Wszystkich i dla Uczniów

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Maria Turczyn w 11. rocznicę zgonu

2/ + Roman Mendyk w 1. rocznicę zgonu

Po mszy św. spotkanie z Kandydatami do bierzmowania

6. Piątek (06 września) – I-szy piątek miesiąca – całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu

w ramach adoracji wieczystej w Diecezji

O g. 7,oo wystawienie Najświętszego Sakramentu

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

w    Głomsku od g.16,oo okazja do spowiedzi św. a następnie o g.16,3o msza św.  –

– ++ Rozalia i Marian Tomke oraz zmarłych z Rodziny

w Zakrzewie o g.18,oo zakończenie adoracji i msza św. – za Żywych – z int. Parafian

 

7.   Sobota (07 września) – I-sza sobota miesiąca

Msze św.: o g. 7,oo – za Zmarłych – z int. Parafian

o g.16,oo – ślubna – w int. nowożeńców: Piotra Sieczkarek i Sabiny Czarnotta

O g.18,oo w katedrze bydgoskiej uroczyste poświęcenie nowego ołtarza

8.   Niedziela  (08 września) – uroczystość Narodzenia NMP, Matki Pięknej Miłości

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Agata Lange w 9. rocznicę zgonu i Jan oraz zmarłych z Rodziny

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Rajmund i Urszula Nieborak, wszystkich Krewnych,

Wiesław Senkowski i Rodzice

o g.12,oo – OSOWIEC – suma dożynkowa dziękczynna za zbiory: o błogosła-

wieństwo Boże w pracy na roli, o łaski sił i zdrowia dla Gospodarzy i ich Rodzin

Suma rozpocznie się przy krzyżu w Osowcu o g.11,3o poświęceniem wieńców żniwnych i pro-

cesją do ołtarza polowego.  Poświęcenie ziarna siewnego na każdej mszy św.

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g.16,oo – 17,oo

Za „Przewodnik” płacimy w prenumeracie 30 zł. Przy drzwiach kościoła możemy nabyć

„Przewodnik Katolicki” i „Mały Przewodnik”

Za ofiary na Seminarium Duchowne, potrzeby Parafii składam wdzięczne „Bóg zapłać!”

W poniedziałek o g.11,oo odbędzie się pogrzeb śp. Stefana Srebrego z „Domu Seniora”. R.i.p.