Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne 5. Niedziela Wielkiego Postu – 07 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na 5. Niedzielę Wielkiego Postu – 07 kwietnia 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Marianna, Walenty, Józef, Halina, Tadeusz, Irena i Bogumiła Kopeć

oraz Leokadia Kałuzińska

o g.10,oo – GŁOMSK – + ks. Edmund Radtke

o g.11,3o – ++ Helena i Władysław oraz ojciec chrzestny Stanisław Wojtasik,

Jan i Olgierd Siegmund i zmarłych z Rodziny

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

O g.16,oo w bazylice pw. św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy uroczyste zakończenie

Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszej Diecezji

 

2. Poniedziałek (08 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – ++ Bernard, Marianna, Roman, Klemens, Franciszek, Grzegorz i Bernard

Wiebskowscy

3. Wtorek  (09 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Regina Jęsiek, Edwin, Pelagia i Antoni oraz zmarłych z Rodziny

2/ ++ Irena i Edmund Gołka,  Anna i Józef Nawłoka oraz Albin Cieślik

Po mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej

4. Środa  (10 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – ++ Elżbieta Wiebskowska w 5. rocznicę zgonu i Klemens oraz Danuta

Gabriel

Po mszy św. spotkanie z Rodzicami tych Dzieci, które mają przystąpić do I-szej Komunii św.

 

5. Czwartek  (11 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Grażyna Ławniczak w 10. rocznicę zgonu i zmarłych z Rodziny

2/ + Franiszka Pawelska w 1. rocznicę zgonu

6. Piątek (12 kwietnia)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Wojciech, Teresa, Weronika, Albert i Tadeusz Konitzer oraz zmarłych

z rodziny Konitzer i Smełsz

O g.20,oo DROGA KRZYŻOWA – gromadzimy się przy ołtarzu polowym – przejdziemy

ulicami Zakrzewa – idziemy ze świecami lub zniczami – bierzemy ze sobą

książeczki – zakończenie na naszym cmentarzu

7.   Sobota (13 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Grzegorz, Marianna i Bernard Wiebskowscy, Franiszka i Piotr

Budnik oraz zmarłych z Rodziny

2/ + Stefan Klimek w 30. dzień od zgonu

 

8.   Niedziela  (14 kwietnia) – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Paweł i Eugenia Grochowscy oraz Józef i Halina Toczek

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Józefa, Paweł i Aleksander Grunau oraz Wanda

i Franciszek Adamscy

o g.11,3o – ++ Władysław, Helena, Jan, Alojzy i Stanisław Karolak

Na sumę gromadzimy się przy kaplicy Matki Boskiej Radosnej – tam poświęcenie palm

i procesja do świątyni parafialnej.    Zapraszam wszystkie Dzieci i Młodzież

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.  W sobotę od g. 9,oo będzie

spowiedź Dzieci, które mają przystąpić do I-szej Komunii św. Natomiast w g.10,oo – 12,oo

i w g.16,oo – 18,oo będzie spowiedź wielkanocna dla Wszystkich

Kancelaria parafialna będzie czynna w środę w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Za „Przewodnik” płacimy w prenumeracie 24 zł.  Przy drzwiach kościoła możemy nabyć

„Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”, „Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne, potrzeby Parafii i na kwiaty do „Bożego Grobu”

składam wdzięczne „Bóg zapłać!”. Naszą jałmużną wielkopostną wspierajmy diecezjalną

akcję „Dokończenie budowy szkoły w Czadzie”.

W środę o g.14,oo odbędzie się pogrzeb śp. Zofii Szopińskiej-Błońskiej z ul. Krótkiej. R.i.p.