Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne 22. Niedziela Zwykła – 02 września 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na 22. Niedzielę Zwykłą – 02 września 2018 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – + Krystyna Kwiecień w 2. rocznicę zgonu

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Urszula i Rajmund Nieborak, Krewni z obojga stron

i Wiesław Senkowski

o g.11,3o – ++ Bronisława i Józef Włodarczyk

2. Poniedziałek (03 września) – wspom. św. Grzegorza Wielkiego

Msze św. o g. 7,oo – ++ Bernard Kabatek w 11. rocznicę zgonu, Rodzice chrzestni z obojga

stron, Jan Konnek oraz Maria i Jan Kaaz

o g. 8,3o – w intencji Uczniów, Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Szkoły

Podstawowej o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i kate-

chetycznym. Uczniowie klas I-szych przynoszą swoje przybory szkolne,

które zostaną poświęcone

3. Wtorek  (04 września)

Msza św. o g.18,oo – ++ Janina Choroba w 3. rocznicę zgonu i Stanisław

Po mszy św. spotkanie z Uczniami klas VII-ych, którzy myślą o bierzmowaniu

 

4. Środa  (05 września)

Msza św. o g. 7,oo –  ++ Agata Lange w 8. rocznicę zgonu, Jan i zmarłych z Rodziny

 

5. Czwartek  (06 września) – I-szy czwartek miesiąca

Od g.17,oo okazja do spowiedzi św. dla wszystkich przed I-szym piątkiem miesiąca

Msza św. o g.18,oo – + Maria Turczyn w 10. rocznicę zgonu

Po mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja w ramach adoracji wieczystej w Die-

cezji  i jako przygotowanie do Peregrynacji Kopii Obrazu MB Częstochowskiej – zakończenie

adoracji Apelem Maryjnym o g.21,oo

6.   Piątek  (07 września) – I-szy piątek miesiąca

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

w     Głomsku od g.16,oo okazja do spowiedzi św. a następnie o g.16,3o msza św. –

–  + Franciszek Konnek oraz zmarłych z rodziny Konnek i Konicer

w  Zakrzewie msza św. o g.18,oo – za Żywych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa

7.   Sobota (08 września) – uroczystość NMP Pięknej Miłości – Patronki Diecezji Bydgoskiej –

– święto Narodzenia NMP – Matki Boskiej Siewnej

O g.15,oo ślub Böjrna Tabken i Marty Jolanty Kaaz

Msze św. o g.16,3o – ślubna – w int. nowożeńców: Marcina Piotra Kabattek i Ewy Aleksandry

Kachelek

o g.16,3o – GŁOMSK – ++ Aleksy, Bronisław, Gertruda, Franciszka i Wiktoria Sieg

o g.18,oo – za Zmarłych – z int. Parafian

Poświęcenie ziarna siewnego na obu mszach świętych

8.   Niedziela  (09 września) – 23. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – o łaskę zdrowia, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Joanny

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Krystyna Kowalska w 5. rocznicę zgonu i Marian

oraz Rodzice z obojga stron

o g.11,3o – suma dożynkowa dziękczynna za zbiory: o błogosławieństwo Boże

w pracy na roli, o łaski sił i zdrowia dla Gospodarzy i ich Rodzin

Suma rozpocznie się przy kaplicy MB Radosnej poświęceniem wieńców żniwnych i procesją

do kościoła

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g. 9,oo – 10,oo

Za „Przewodnik” płacimy w prenumeracie 26 zł. Przy drzwiach kościoła możemy nabyć

„Przewodnik Katolicki”, „Mały Gość Niedzielny” i miesięcznik „Nasza Arka”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii składam wdzięczne „Bóg zapłać!”