Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne 23. Niedziela Zwykła – 10 września 2017 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na 23. Niedzielę Zwykłą – 10 września 2017 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Bernard i Marianna Wiebskowscy, Roman, Bernard, Grzegorz,

Klemens, Franciszek i Elżbieta oraz Alfred Zoliński i Alojzy Brewka

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Marian i Rozalia Tomke oraz zmarłych z Rodziny

o g.11,3o – suma dożynkowa dziękczynna za zbiory: o błogosławieństwo Boże

w pracy na roli, o łaski sił i zdrowia dla Gospodarzy i ich Rodzin

Suma rozpocznie się przy kaplicy Matki Boskiej Radosnej poświęceniem wieńców żniwnych

i procesją do ołtarza polowego

 

2. Poniedziałek (11 września)

Msza św. o g.18,oo – ++ Lucjan Lipiec i Andrzej Wiebskowski oraz z rodziny Rosenthal

i Lipiec. Po mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej

 

3. Wtorek  (12 września) – wspom. Najśw. Imienia Maryi

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Alojzy Grochowski w 30. dzień od zgonu

2/ ++ Teofil i Łucja Wiese, Walburga, Wioletta i Franciszek

oraz Dziadkowie z obojga stron

Po mszy św. spotkanie z Młodzieżą – klasa VII (w kościele)

4. Środa  (13 września) – wspom. św. Jana Chryzostoma

Msza św. o g. 7,oo – ++ Grzegorz Wiebskowski, Marianna i Bernard oraz Franciszka i Piotr

Budnik i zmarłych z Rodziny

5. Czwartek  (14 września) – święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Msza św. o g.18,oo – z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosła-

wieństwo w Rodzinie i gospodarstwie

Po mszy św. spotkanie z Młodzieżą – klasy III-cie gimnazjalne (na plebanii)

 

6.   Piątek  (15 września) – wspom. NMP Bolesnej

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Marian, Erika, Stefania i Stefan Świątańscy oraz zmarłych

z rodziny Płaczek

2/ ++ Jan i Teresa Pydyn, Waleria i Franciszek oraz Genowefa i Stanisław

Krzyształowscy

Po mszy św. katecheza przedmałżeńska dla klas III ponadgimnazjalnych

 

7.   Sobota (16 września) – wspom. śś. Korneliusza i Cypriana

Msza św. o g.18,oo – + Halina Rossa oraz zmarłych z rodziny Glugla i Pikulik

Po mszy św. spotkanie z Młodzieżą – klasy I-sze ponadgimnazjalne (na plebanii)

 

8.   Niedziela  (17 września) – 24. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Gertruda Gniot w 4. rocznicę zgonu, Albin i Elżbieta

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Krystyna i Marian Kowalscy

o g.11,3o – dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

dla Pauliny i Dariusza w 5. rocznicę ślubu oraz o błogosławieństwo

Boże w Rodzinie i gospodarstwie

Trzecia niedziela miesiąca – taca tzw. „gospodarcza”


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna w sobotę w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny”  i miesięcznik „Nasza Arka”

W niedzielę 17 września w Skrzatuszu uroczystości odpustowe – suma o g.12,oo

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii składam wdzięczne „Bóg zapłać!”

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. ks. Franciszka Żakowskiego. R.i.p.