Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne 4. Niedziela Wielkanocna – 07 maja 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na 4. Niedzielę Wielkanocną – 07 maja 2017 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – + Jan Senska i zmarłych z Rodziny

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Brygida i Henryk Lewandowscy

o g.11,3o – ++ Paweł, Władysław i Anna Grochowscy, Piotr i Eleonora Aleksewicz

i zmarłych z Rodziny

o g.13,3o – WERSK – w intencji wszystkich Strażaków

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania pod hasłem: „Idźcie i głoście”

2. Poniedziałek (08 maja) – uroczystość św. Stanisława Bpa

Nabożeństwo majowe o g.18,oo a następnie msza św. –

– 1/ ++ Anna, Anastazy, Edmund, Zygmunt, Bronisław, Jan i Maria Zdrenka

oraz Gertruda i Jan Nowakowscy

2/ + Maria Przybylińska w 1. rocznicę zgonu

Po mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej

3. Wtorek  (09 maja)

Nabożeństwo majowe o g.18,oo a następnie msza św. – ++ Leon, Jadwiga, Gertruda i Teresa

Zdrenka, Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

Po mszy św. nauka dla Narzeczonych – spotkanie z księdzem

4. Środa  (10 maja)

Nabożeństwo majowe o g.18,oo a następnie msza św. – ++ Klemens Wiebskowski

w 10. rocznicę zgonu i Elżbieta

5. Czwartek  (11 maja)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Jan Liponoga, Zofia i Władysław oraz zmarłych z rodziny Kocińskich

O g.18,oo nabożeństwo majowe przy kaplicy MB Radosnej

6.   Piątek  (12 maja)

O g.18,oo nabożeństwo majowe a następnie msza św. – ++ Grzegorz Wiebskowski, Gertruda,

Jadwiga, Leon, Teresa i Maria Zdrenka

Po mszy św. katecheza przedmałżeńska dla Młodzieży ponadgimnazjalnej

7.   Sobota (13 maja) – wspom. MB z Fatimy

O g.18,oo nabożeństwo majowe a następnie msza św.– ++ Gerhard Szlum, Rodzice i z Rodziny

 

8.   Niedziela  (14 maja) – 5. Niedziela Wielkanocna

Msze św.: o g. 7,oo – GŁOMSK – ++ Wiktoria w 19 rocznicę zgonu oraz Jan i Stefan Lichoń

o g. 8,3o – w intencji Dzieci przystępujących do I-szej Komunii św.

o g.11,3o – z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy dzień

O g.16,oo nabożeństwo majowe przy kaplicy MB Radosnej


 

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem. Dzieci, które mają przystąpić

do I-szej Komunii św. mają swoją spowiedź w sobotę: o g. 9,oo – kl. IIIc: o g.10,oo – kl. IIIa;

o g.11,oo – kl. IIIb.   Spowiedź dla ich Rodziców, Rodziny i Gości będzie od g.16,oo

Sprzątanie kościoła, kaplicy i placów będzie w czwartek od g.16,oo

Przypominam, że uroczystość I-szej Komunii św. jest bardzo podniosła nie tylko w kościele

ale i w domu. Ma to być uroczystość bezalkoholowa! Zwyczajem lat poprzednich podczas mszy

św. zakazuje się robienia zdjęć i filmowania. Na zdjęcia będzie czas po mszy św. – bardzo

proszę przekazać tę informację swoim Gościom

Za „Przewodnik Katolicki” płacimy w prenumeracie 16zł. Przy drzwiach kościoła można

nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”, „Mały Gość” i „Naszą  Arkę”

Nabożeństwa majowe przy krzyżach: Osowiec g.18,oo; Poborcze g.19,oo; Drożyska Wlk.

g.19,oo;  Głomsk – w kościele g.18,oo; Wersk – w kaplicy o g.19,oo

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii składam wdzięczne „Bóg zapłać!”

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. Annę Drobiewską z ul. Ks. Domań-

skiego, śp. Irenę Templin z Proch i śp. Zenona Thomas z ul. Wojska Polskiego. R.i.p.