Get Adobe Flash player
Home

Ogłoszenia duszpasterskie

na 12. Niedzielę Zwykłą – 23 czerwca 2019 r.

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Jan, Cecylia i Piotr Szukay

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Paweł Gnioth, Waldemar, Kunegunda i Maksymilian

oraz Michalina i Jan Zawada

o g.11,3o – ++ Łucja, Jan i Stanisław Szulc, Zbigniew Sobczyk i ks. Czesław Burczyk

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

2. Poniedziałek (24 czerwca) – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Msza św. o g.18,oo – ++ Jan i Agata Lange oraz zmarłych z Rodziny

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

3. Wtorek (25 czerwca)

Msza św. o g.18,oo – o zdrowie i potrzebne łaski dla ks. proboszcza oraz w pewnej intencji

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

Po procesji nauka dla Narzeczonych – spotkanie z księdzem

4. Środa  (26 czerwca)

Msza św. o g.18,oo – ++ Jan Tessmer, Gertruda i Franciszek oraz dziadkowie Spottek

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

5. Czwartek  (27 czerwca) – wspom. NMP Nieustającej Pomocy

Msza św. o g.18,oo – + Tadeusz Frydryszek w 6. rocznicę zgonu

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała i poświęcenie wianków i ziół

6. Piątek (28 czerwca) – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Msza św. o g.18,oo – 1/ w 5. rocznicę ślubu Hanny i Andrzeja – podziękowanie za otrzymane

łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę

2/ z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Martyny

i Szymona w 1. rocznicę ślubu

Po mszy św. procesja na zakończenie oktawy Bożego Ciała

Po procesji czuwanie modlitewne jako nasza wdzięczność za powołania kapłańskie, zakonne

i misyjne z naszej Parafii, z prośbą o dalsze. Czuwanie zakończy się Apelem o g.21,oo

Zgodnie z kan. 1251 KPK nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

7.   Sobota (29 czerwca) – uroczystość śś. app Piotra i Pawła

Msze św.: o g. 9,oo – ++ Paweł i Eugenia Grochowscy oraz Bernadeta i Jerzy Łangowscy

o g.15,oo – ślubna – w int. nowożeńców: Karola Kacpra Wereszczyńskiego

i Eweliny Małgorzaty Cisek

o g.16,3o – GŁOMSK – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. biskupa Pawła

Cieślika

o g.18,oo - ++ Paweł Konitzer, Rodzice z obojga stron i Krewni oraz w pewnych

intencjach

Taca z uroczystości jako „świętopietrze” jest przeznaczona do dyspozycji Stolicy Apostolskiej

O g.17,3o w Złotowie w parafii pw. śś. app Piotra i Pawła suma odpustowa i procesja

W tym dniu w swoich modlitwach pamiętajmy o ks. kanoniku Piotrze oraz o biskupach Piotrze

Krupie i Pawle Cieśliku obchodzących swoje Imieniny

8.   Niedziela  (30 czerwca) – 13. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++Stanisław Dymiński w 10. rocznicę zgonu, Janina i Marian Obara,

z rodziny Dymińskich, Obarów, Golonka i Kołodziej oarz Franciszek Kołodziej

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Maria Zdrenka w 3. rocznicę zgonu, Jan w 13. rocznicę

zgonu, Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

o g.11,3o – ++ Franciszka, Kleofas i Bronisława Stypa, Gertruda i Marian Rus

oraz Elżbieta Popko


 

Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na uroczystość Najświętszej Trójcy – 16 czerwca 2019 r.

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Zofia, Władysław i Jan Liponoga oraz z rodziny Kocińskich

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Wanda Adamska w 11. rocznicę zgonu i Franciszek

oraz Gertruda i Bernard Maciejewscy

o g.11,3o – + Andrzej Wiese

Suma – o ile będzie odpowiednia pogoda – zostanie odprawiona przy ołtarzu polowym w związ-ku  z XII Festiwalem Zespołów Folklorystycznych „Z Przytupem”.  Prezentacje   artystyczne

Zespołów będą od g.15,oo w Ogrodzie „Domu Polskiego”

O g.12,oo suma odpustowa i procesja w Wielkim Buczku

2. Poniedziałek (17 czerwca) – wspom. św. Alberta Chmielowskiego

Msze św.:  o g.11,oo – msza sprawowana przez Kapłanów święconych w roku 1967

o g.18,oo – 1/ ++ Regina Gepert w 19. rocznicę zgonu i Józef oraz Anna i Bernard

Kryger

2/ + Paweł Pąpka w 1. rocznicę zgonu

Po mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej

O godz. 17 próba dzieci sypiących kwiatki na Boże Ciało

3. Wtorek (18 czerwca)

Od g.16,oo spowiedź dla Uczniów wszystkich Szkół i Dorosłych przed Bożym Ciałem

Msza św. o g.18,oo –  + Konrad Tafelski i zmarłych z Rodziny

Po mszy św. spotkanie z Rodzicami Kandydatów do bierzmowania

4. Środa  (19 czerwca)

Msze św.: o g. 7,oo – ++ Józef Jasiek oraz rodzice: Halina i Erwin

o g. 8,15 – na zakończenie roku szkolno–katechetycznego – w intencji Uczniów,

Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów i Pracowników Szkoły –

– z prośbą o błogosławieństwo Boże na czas wakacji

5. Czwartek  (20 czerwca) – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Msze św.: o g. 7,oo – GŁOMSK – w pewnej intecji

o g. 9,3o – ZAKRZEWO – suma – 1/ za Parafian

2/ ++ Maria i Jan Brostowicz – int. od Pauliny Gajda

Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania i procesja do czterech ołtarzy, Bardzo

proszę o ich przygotowanie. Proszę też przygotować do procesji feretrony, poduszki, różaniec,

chorągwie i sztandary. Jeśli będzie odpowiednia pogoda suma będzie przy ołtarzu polowym.

Procesja nie kończy się przy kaplicy MB Radosnej – wszyscy wracamy do kościoła gdzie przyj-

miemy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Bardzo proszę o udekorowanie trasy

procesji. Na procesję bierzemy książeczki i śpiewamy pieśni       –      apeluję o czynny udział

w procesji i modlitewny nastrój.  Za udział w procesji możemy zyskać odpust zupełny

6. Piątek (21 czerwca) – wspom. NMP Przyczyny naszej radości

Msza św. o g.18,oo – o błogosławieństwo Boże na okres żniwny – int. z ofiar Parafian

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

7.   Sobota (22 czerwca)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Jan Senska, Marta Lach, Rodzice Chrzestni oraz Krewni

2/ ++ Maria i Józef Cieślik oraz zmarłych z Rodziny

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

8.   Niedziela  (23 czerwca) – 12. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Jan, Cecylia i Piotr Szukay

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Paweł Gnioth, Waldemar, Kunegunda i Maksymilian

oraz Michalina i Jan Zawada

o g.11,3o – ++ Łucja, Jan i Stanisław Szulc, Zbigniew Sobczyk i ks. Czesław Burczyk

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

W środę od g.16,oo chcemy ustawić brzózki przy kościele, na placu i przy kaplicy – prosimy

o pomoc Mężczyzn i Młodzież męską

Kancelaria parafialna będzie czynna w sobotę w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 09 czerwca 2019 r.

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Helena Bordin w 6. rocznicę zgonu i Rudolf oraz Maria, Franciszek,

Urszula i Bożena Duda

o g.10,oo – GŁOMSK– ++ Dawid, Paweł, Dariusz, Teresa, Barbara, Bolesław i Lidia

o g.11,3o – o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy dzień

oraz dary Ducha Świętego dla ks. proboszcza – int. od rodziny Klajbor

o g.15,oo – WERSK – ++ Agnieszka, Kazimierz i Magdalena Grochowscy

oraz Józef Olek

2. Poniedziałek (10 czerwca) – święto NMP Matki Kościoła

Msze św. o g. 9,oo – za zmarłych Sąsiadów i Znajomych oraz Stanisław i Janina Choroba

o g.16,30 – GŁOMSK – ++ Alfred Zoliński w 4. rocznicę zgonu, Rodzice i Rodzeń-

stwo z obojga stron oraz Bernnard, Marianna i Roman Wiebskowscy

o g.18,oo – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosła-

wieństwo Boże w Rodzinie

O g.12,oo suma odpustowa i procesja w Górce Klasztornej

3. Wtorek (11 czerwca) – wspom. św. Barnaby

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Zbigniew Sinica w 1. rocznicę zgonu

2/ z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo w Rodzinie i gospodarstwie

4. Środa  (12 czerwca) – wspom. bł. męczenników Franciszka Dachtery i Antoniego Świadka

Msze św.: o g.15,oo – dziękczynnna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne

łaski dla Alfonsa Jana w 90. rocznicę Urodzin

o g.18,oo – 1/ dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

w 40. rocznicę ślubu

2/ + Marian Jęsiek

Po mszy spotkanie z Kandydatami do bierzmowania

5. Czwartek  (13 czerwca) – święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ z rodziny Ciepłuch, Wiebskowskich i Lichoń

2/ ++ Eugenia i Bernard Cisek, Rodzice z obojga stron oraz Krzysztof

Jasiek

6. Piątek (14 czerwca) – wspom. bł. Michała Kozala, patrona Diecezji

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Franciszek Brożek

2/ dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

dla Marioli i Krzysztofa w 30. rocznicę ślubu oraz + Władysław Jarosz

w 36. rocznicę zgonu

7.   Sobota (15 czerwca)

Msze św.: o g.15,oo – ślubna – w int. nowożeńców: Piotra Stefana Milejskiego i Sabiny

Szydłowskiej

o g.18,oo – 1/ ++ Józef i Elżbieta Gładyszewscy

2/ + Stefan Klimek – int. od rodziny Nadolińskich

8.   Niedziela  (16 czerwca) – uroczystość Najświętszej Trójcy

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Zofia, Władysław i Jan Liponoga oraz z rodziny Kocińskich

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Wanda Adamska w 11. rocznicę zgonu i Franciszek

oraz Gertruda i Bernard Maciejewscy

o g.11,3o – + Andrzej Wiese

Suma – o ile będzie odpowiednia pogoda – zostanie odprawiona przy ołtarzu polowym w związku

z XII Festiwalem Zespołów Folklorystycznych „Z Przytupem”. Prezentacje artystyczne Zespołów

będą już w sobotę od g.17,oo w Ogrodzie „Domu Polskiego” a w niedzielę od g.15,oo

O g.12,oo suma odpustowa i procesja w Wielkim Buczku

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek i sobotę w g. 9,oo – 10,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

Dziękuję też za ofiary na prace przy świątyni Opatrzności Bożej. Zebraliśmy 605 zł 30 gr

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 02 czerwca 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Urszula, Apolonia, Bronisław, Stanisław, Franciszek i Leokadia Kulpa

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Michał Dorsz w 25. rocznicę zgonu i Janina

oraz Paweł i Eugenia Grochowscy

o g.11,3o – ++ Regina, Paweł, Alicja, Dariusz i Mieczysław Stippa

Na sumie rozpocznie się Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości w Wersku

Ofiarami składanymi do specjalnych puszek wesprzemy budowę świątyni Opatrzności Bożej

na Polach Wilanowskich w Warszawie – XII Święto Dziękczynienia

O g.21,oo nabożeństwo za Zmarłych jako podziękowanie Przodkom za skarb wiary

i procesja na cmentarz parafialny – przynosimy znicze

 

2. Poniedziałek (03 czerwca) – wspom. śś. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników

Msza św. o g.18,oo – + Władysław Cieślik

Po mszy spotkanie z Kandydatami do bierzmowania

 

3. Wtorek (04 czerwca)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Stanisław, Jan i Joanna Kwiecień, Maria i Franciszek Jędrzejek

oraz Józef Janul

 

4. Środa  (05 czerwca) – uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła – 177. rocznica

i poświęcenia ołtarza – 23. rocznica

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Władysław Skrentny, jego Rodzice i Rodzeństwo oraz Wioletta

2/ o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Hanny w 3. rocznicę

Urodzin i dla Marty w 1. rocznicę Urodzin

 

5. Czwartek  (06 czerwca) – I-szy czwartek miesiąca

Od g.16,oo okazja do spowiedzi św. dla Wszystkich – przed I-ym piątkiem

O g.16,oo wystawienie Najśw. Sakramentu i prywatna adoracja – zakończenie adoracji

o g.18,oo i msza św. – ++ Aleksandra Sieg i syn Eugeniusz

 

6. Piątek (07 czerwca) – I-szy piątek miesiąca

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

w     Głomsku od g.16,oo okazja do spowiedzi św. a następnie o g.16,3o msza św. –

– ++ Krystyna i Marian Kowalscy, Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

w  Zakrzewie msza św. o g.18,oo – za Żywych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa

 

7.   Sobota (08 czerwca)

Msza św. o g. 7,oo – za Zmarłych – z  int. Parafian

 

8.   Niedziela  (09 czerwca) – uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Helena Bordin w 6. rocznicę zgonu i Rudolf oraz Maria, Franciszek,

Urszula i Bożena Duda

o g.10,oo – GŁOMSK– ++ Dawid, Paweł, Dariusz, Teresa, Barbara, Bolesław i Lidia

o g.11,3o – o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy dzień

oraz dary Ducha Świętego dla ks. proboszcza – int. od rodziny Klajbor

o g.15,oo – WERSK – ++ Agnieszka, Kazimierz i Magdalena Grochowscy

oraz Józef Olek

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

Kancelaria parafialna będzie czynna w czwartek w g. 9,oo – 10,oo

Za „Przewodnik” płacimy w prenumeracie 30 zł.  Przy drzwiach kościoła możemy nabyć

„Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”, „Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 6. Niedzielę Wielkanocną – 26 maja 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Weroniki i Bartłomieja

w 1. rocznicę ślubu oraz o zdrowie dla Barbary i Doroty

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Felicja i Henryk Łosińscy, Rodzice z obojga stron

oraz Krewni

o g.11,3o – ++ Teodora i Marian Gollus oraz w pewnych intencjach

 

2. Poniedziałek (27 maja)

Nabożeństwo majowe o g.18,oo a następnie msza św. – ++ Ludwika Wrzeszcz i Rodzice z ob.s.

Po mszy św. spotkanie z Kandydatami do bierzmowania

3. Wtorek  (28 maja)

Nabożeństwo majowe o g.18,oo  a następnie msza św. – o światło Ducha Świętego, zdrowie

i opiekę Matki Bożej w pracy kapłańskiej dla ks. Henryka Stippy

 

4. Środa  (29 maja) – wspom. św. Urszuli Ledóchowskiej

Nabożeństwo majowe o g.18,oo a następnie msza św. – 1/ ++ Franciszek Bagniewski w 8. rocz-

nicę zgonu oraz Rodzice z obojga stron

2/ + Maria Cieślik – int od Żywego Różańca Róży p. Heleny Kabattek

5. Czwartek  (30 maja)

Nabożeństwo majowe o g. 18,oo a następnie msza św. – + Piotr Skrentny

 

6. Piątek (31 maja) – święto Nawiedzenia NMP

O g.16,oo ślub Umuta Can Turgay i Moniki Strug

Nabożeństwo majowe o g.18,oo a następnie msza św. – 1/ ++ Zygfryd Wrzeszcz oraz z rodziny

Wrzeszcz i Judzińskich

2/ w intencji Strażaków OSP Zakrzewo i poświęcenie figury św. Floriana

 

7.   Sobota (01 czerwca) – wspom. św. Justyna

Msze św. o g.10,oo – w int. Młodzieży z okazji XIII Zakrzewskiego Sejmiku Młodzieży

o g.18,oo – 1/ dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

dla Bernadety i Jana Radowskich w 45. rocznicę ślubu

2/ ++ Wojciech Konitzer w 11. rocznicę zgonu, Teresa, Weronika, Albert

i Tadeusz, Melania Mrotek oraz z rodziny Smełsz i Konitzer

8.   Niedziela  (02 czerwca) – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Urszula, Apolonia, Bronisław, Stanisław, Franciszek i Leokadia Kulpa

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Michał Dorsz w 25. rocznicę zgonu i Janina

oraz Paweł i Eugenia Grochowscy

o g.11,3o – ++ Regina, Paweł, Alicja, Dariusz i Mieczysław Stippa

Na sumie rozpocznie się Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości w Wersku

Ofiarami składanymi do specjalnych puszek wesprzemy budowę świątyni Opatrzności Bożej

na Polach Wilanowskich w Warszawie

O g.21,oo nabożeństwo za Zmarłych jako podziękowanie Przodkom za skarb wiary

i procesja na cmentarz parafialny – przynosimy znicze

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g. 9,oo – 10,oo i sobotę w g.16,oo – 17,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

Dziękuję też za ofiary od Dzieci Pierwszokomunijnych na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci –

– zebraliśmy 430 zł (od 13-ciorga Dzieci) oraz na remont kościoła pw. św. Wawrzyńca w Go-

łańczy – zebraliśmy 1.209 zł 80 gr

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. Joachima Piocha z Poborcza. R.i.p.

 
Więcej artykułów…