Get Adobe Flash player
Home

Ogłoszenia duszpasterskie

na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej  – 14 kwietnia 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Paweł i Eugenia Grochowscy oraz Józef i Halina Toczek

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Józefa, Paweł i Aleksander Grunau oraz Wanda

i Franciszek Adamscy

o g.11,3o – ++ Władysław, Helena, Jan, Alojzy i Stanisław Karolak

Na sumę gromadzimy się przy kaplicy Matki Boskiej Radosnej – tam poświęcenie

palm i procesja do świątyni parafialnej.   Zapraszam Młodzież i Dzieci.

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Św.

2. Wielki Poniedziałek (15 kwietnia)

Msza św. o g. 7,oo –  + Krzysztof Jasiek

Chcemy przygotować kościół i plac przykościelny na Święta i dlatego proszę o pomoc

w sprzątaniu – od g.16,oo –  Mieszkańców ulic: ks.St.Staszica, Spokojnej, Sikorskiego,

Sportowej, Kolejowej, Towarowej i Witosa

3. Wielki Wtorek  (16 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie

i potrzebne łaski dla Aliny i Mirosława w 40. rocznicę ślubu

2/ + Maria Turczyn

Po mszy św. nauka dla Narzeczonych – spotkanie z księdzem

4. Wielka Środa (17 kwietnia)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Leon, Ryta i Janusz Glugla oraz Halina Rossa

5. Wielki Czwartek (18 kwietnia)

O g.10,oo w katedrze bydgoskiej Msza św. krzyżma

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g.18,oo – 1/ o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne –

– int. od Żywego Różańca Róży p. Wojciecha Sieg

2/ o łaskę zdrowia

Po mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do ołtarza adoracji  (kaplica Różańcowa)

i adoracja do g.21,oo

6. Wielki Piątek Męki Pańskiej (19 kwietnia) –  obowiązuje post ścisły

Adoracja Najśw. Sakramentu od g. 8,oo przez cały dzień

Nabożeństwo wielkopiątkowe o g.18,oo.      Podczas nabożeństwa adoracja krzyża

i Komunia św. a następnie przeniesienie Najśw. Sakramentu  do  Grobu Pańskiego

i adoracja przez całą noc. Taca z Wielkiego Piątku jest przeznaczona na Grób Pański

w Jerozolimie

7. Wielka Sobota (20 kwietnia)

Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim przez cały dzień.

Poświęcenie pokarmów: w Zakrzewie o g.10,oo i 12,oo; w Głomsku o g.10,3o;

w Poborczu  o g.10,45; w Osowcu o g.11,oo; w Wersku o g.11,3o

Ceremonie Wielkiej Soboty rozpoczną się o g.20,oo – poświęcenie ognia, paschału

i wody chrzcielnej, odnowienie  przyrzeczeń chrztu św. (można zyskać odpust zupełny)

a następnie pierwsza  msza  św. wielkanocna –  ++ rodzice chrzestni: Agata i Eugeniusz

Na liturgię Wielkiej Soboty przynosimy do kościoła świece! Po mszy św. adoracja przez

całą noc.  Zaleca się zachowanie postu jakościowego w Wielką Sobotę

8. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (21 kwietnia)

Msze św.: o g. 6,oo – rezurekcja z procesją – za Parafian i śp. ks. Bolesław Domański

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Urszula i Hubert Braun oraz Rodzice z obojga stron

o g.11,3o – ++ Stanisław Jasiek i Rodzice z obojga stron

Na sumie będzie udzielony sakrament chrztu – proszę pozostawić 1 ławkę wolną

9.   Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (22 kwietnia)

Msze św.: o g. 8,oo –  ++ Stanisława Szydłowska w 6. rocz. zgonu, Szczepan i z Rodziny

o g.10,oo – GŁOMSK –  ++ Józef Cieślik w 3. rocz. zgonu, Maria w 30. dzień

od zgonu, Paweł i Maria oraz Ludwika, Paweł, Józef i Franciszek Kabattek

o g.11,3o – o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy

dzień dla bpa Piotra Krupy, bpa Pawła  Cieślika, ks. proboszcza

i wszystkich Kapłanów pochodzących z parafii Zakrzewo

Taca z II-go dnia Świąt na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uczelnie katolickie

 


 

Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem z wyjątkiem Wielkiego Piątku.

W Wielki Czwartek spowiedź będzie od g.17,oo a w Wielką Sobotę od g. 7,oo

Kancelaria parafialna  nie będzie czynna. Sprawy, które mamy załatwiamy po mszy św.

Zachęcam do odprawienia nowenny do Miłosierdzia Bożego (prywatnie). Rozpoczyna się ona

w Wielki Piątek – 9 dni przed świętem Miłosierdzia Bożego, które obchodzimy w niedzielę

po Wielkanocy

Przygotujmy do procesji sztandary, feretrony i chorągwie

Zadbajmy o krzyże i kapliczki w naszej Parafii

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny”  i miesięcznik „Nasza Arka”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  oraz na kwiaty do „Bożego Grobu”

składam wdzięczne „Bóg zapłać!”. Jałmużną wielkopostną wspierajmy diecezjalną akcję

„Dokończenie budowy szkoły w Czadzie”

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 5. Niedzielę Wielkiego Postu – 07 kwietnia 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Marianna, Walenty, Józef, Halina, Tadeusz, Irena i Bogumiła Kopeć

oraz Leokadia Kałuzińska

o g.10,oo – GŁOMSK – + ks. Edmund Radtke

o g.11,3o – ++ Helena i Władysław oraz ojciec chrzestny Stanisław Wojtasik,

Jan i Olgierd Siegmund i zmarłych z Rodziny

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

O g.16,oo w bazylice pw. św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy uroczyste zakończenie

Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszej Diecezji

 

2. Poniedziałek (08 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – ++ Bernard, Marianna, Roman, Klemens, Franciszek, Grzegorz i Bernard

Wiebskowscy

3. Wtorek  (09 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Regina Jęsiek, Edwin, Pelagia i Antoni oraz zmarłych z Rodziny

2/ ++ Irena i Edmund Gołka,  Anna i Józef Nawłoka oraz Albin Cieślik

Po mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej

4. Środa  (10 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – ++ Elżbieta Wiebskowska w 5. rocznicę zgonu i Klemens oraz Danuta

Gabriel

Po mszy św. spotkanie z Rodzicami tych Dzieci, które mają przystąpić do I-szej Komunii św.

 

5. Czwartek  (11 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Grażyna Ławniczak w 10. rocznicę zgonu i zmarłych z Rodziny

2/ + Franiszka Pawelska w 1. rocznicę zgonu

6. Piątek (12 kwietnia)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Wojciech, Teresa, Weronika, Albert i Tadeusz Konitzer oraz zmarłych

z rodziny Konitzer i Smełsz

O g.20,oo DROGA KRZYŻOWA – gromadzimy się przy ołtarzu polowym – przejdziemy

ulicami Zakrzewa – idziemy ze świecami lub zniczami – bierzemy ze sobą

książeczki – zakończenie na naszym cmentarzu

7.   Sobota (13 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Grzegorz, Marianna i Bernard Wiebskowscy, Franiszka i Piotr

Budnik oraz zmarłych z Rodziny

2/ + Stefan Klimek w 30. dzień od zgonu

 

8.   Niedziela  (14 kwietnia) – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Paweł i Eugenia Grochowscy oraz Józef i Halina Toczek

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Józefa, Paweł i Aleksander Grunau oraz Wanda

i Franciszek Adamscy

o g.11,3o – ++ Władysław, Helena, Jan, Alojzy i Stanisław Karolak

Na sumę gromadzimy się przy kaplicy Matki Boskiej Radosnej – tam poświęcenie palm

i procesja do świątyni parafialnej.    Zapraszam wszystkie Dzieci i Młodzież

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.  W sobotę od g. 9,oo będzie

spowiedź Dzieci, które mają przystąpić do I-szej Komunii św. Natomiast w g.10,oo – 12,oo

i w g.16,oo – 18,oo będzie spowiedź wielkanocna dla Wszystkich

Kancelaria parafialna będzie czynna w środę w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Za „Przewodnik” płacimy w prenumeracie 24 zł.  Przy drzwiach kościoła możemy nabyć

„Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”, „Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne, potrzeby Parafii i na kwiaty do „Bożego Grobu”

składam wdzięczne „Bóg zapłać!”. Naszą jałmużną wielkopostną wspierajmy diecezjalną

akcję „Dokończenie budowy szkoły w Czadzie”.

W środę o g.14,oo odbędzie się pogrzeb śp. Zofii Szopińskiej-Błońskiej z ul. Krótkiej. R.i.p.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 4. Niedzielę Wielkiego Postu – 31 marca 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – + Ksawery Byra w 2. rocznicę zgonu

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Irena Krüger, Zenon i Rodzice z obojga stron

o g.11,3o – ++ Norbert, Mateusz i Pelagia Zdrenka oraz Augusta i Konrad Kabattek

O g.15,oo! Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

 

2. Poniedziałek (01 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – ++ Henryk Jasiek, Rodzice z obojga stron, Krystyna i Antoni Pikulik

oraz Krzysztof Jasiek

3. Wtorek  (02 kwietnia)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Elżbieta i Zygmunt Gappa oraz Krewnych z rodziny Gappa, Senska

i Lach

4. Środa  (03 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – ++ Franciszka, Jan i Franciszek Brożek, Jadwiga i Alfons

 

5. Czwartek  (04 kwietnia) – I-szy czwartek miesiąca

Od g.16,oo okazja do spowiedzi św dla Uczniów wszystkich Szkół i Dorosłych

O g.16,oo wystawienie Najśw. Sakramentu i prywatna adoracja – o g.18,oo zakończenie

adoracji i msza św. – 1/ ++ Stanisława Szydłowska w 7. rocznicę zgonu i Szczepan

2/ ++ Marta Thomas w 1. rocznicę zgonu i Krystyna

 

6. Piątek (05 kwietnia) – I-szy piątek miesiąca

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

w    Głomsku od g.16,oo okazja do spowiedzi św. a następnie o g.16,3o msza św.  –

– ++ Jan Konrad Szumała, Andrzej Szumała, Bernard i Gertruda Gała oraz z Rodziny

Po mszy św. Droga Krzyżowa

w Zakrzewie o g.18,oo Droga Krzyżowa (dla Wszystkich) a następnie msza św. –

– za Żywych – z int. Parafian

 

7.   Sobota (06 kwietnia) – I-sza sobota miesiąca

Msze św. o g. 7,oo – za Zmarłych – z int. Parafian

o g.18,oo – WERSK – ++ Maria, Konrad, Bernadeta i Bronisław Szefler oraz

Stanisława, Karol, Anna, Eugeniusz i Zdzisław Wielgus

 

8.   Niedziela  (07 kwietnia) – 5. Niedziela Wielkiego Postu

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Marianna, Walenty, Józef, Halina, Tadeusz, Irena i Bogumiła Kopeć

oraz Leokadia Kałuzińska

o g.10,oo – GŁOMSK – + ks. Edmund Radtke

o g.11,3o – ++ Helena i Władysław oraz ojciec chrzestny Stanisław Wojtasik,

Jan i Olgierd Siegmund i zmarłych z Rodziny

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

O g.16,oo w bazylice pw. św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy uroczyste zakończenie

Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszej Diecezji

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna w sobotę w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć „Przewodnik Katolicki”

Za ofiary na Seminarium Duchowne, potrzeby Parafii i na kwiaty do „Bożego Grobu”

składam wdzięczne „Bóg zapłać!”. Naszą jałmużną wielkopostną wspierajmy diecezjalną

akcję „Dokończenie budowy szkoły w Czadzie”.

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. Eugenię Helenę Olszewską

z Poborcza i śp. Marię Magdalenę Cieślik z Czernic.  R.i.p.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 3. Niedzielę Wielkiego Postu – 24 marca 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Bernard Kabatek, Rodzice z obojga stron oraz Benedykt, Bronisław

i Zofia Gbur

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Melania, Albert, Wiktor, Bernard i Jan Stippa

oraz Łucja Malinowska

o g.11,3o – ++ Pelagia i Norbert Stippa oraz Marianna i Roman Stachyra

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

 

2. Poniedziałek (25 marca) – uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia –

– 15. rocznica powstania diecezji bydgoskiej

Msze św.: o g.16,3o – GŁOMSK – w pewnej intencji

o g.18,oo – ++ Piotr Krauze, ks. Mariusz Kajewski i Dziadkowie z obojga stron

 

3. Wtorek  (26 marca)

Msza św. o g.18,oo – ++ Irena i Alojzy Brzostowicz, Anna i Jan Drobiewscy, Benedykt

Brzostowicz i zmarłych z Rodziny

4. Środa  (27 marca)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Kazimierz Laska w 12. rocznicę zgonu i Bogdan

 

5. Czwartek  (28 marca)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Agata, Józef, Jerzy, Zygmunt i Elżbieta Cieślik oraz Urszula Lange

2/ + Leon Lange w 30. dzień od zgonu

 

6. Piątek (29 marca)

DROGA KRZYŻOWA – o g.16,oo – dla Dzieci

– o g.18,oo – dla Starszych i Młodzieży a następnie msza św. –

– ++ Otto i Gertruda Wencel oraz Władysław i Marianna Paciorek

 

7.   Sobota (30 marca)

Msze św. o g.11,oo – + śp. ks. dr Bolesław Domański w 80-lecie Jego zgonu

o g.18,oo – ++ Władysław Banach i Rodzice z obojga stron

 

8.   Niedziela  (31 marca) – 4. Niedziela Wielkiego Postu

Msze św.: o g. 8,oo – + Ksawery Byra w 2. rocznicę zgonu

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Irena Krüger, Zenon i Rodzice z obojga stron

o g.11,3o – ++ Norbert, Mateusz i Pelagia Zdrenka oraz Augusta i Konrad Kabattek

O g.15,oo! Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g. 9,oo – 10,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Mały Przewodnik”

Za ofiary na Seminarium Duchowne, potrzeby Parafii i na kwiaty do „Bożego Grobu”

składam wdzięczne „Bóg zapłać!”. Dziękuję też za ofiary na misje zebrane w minioną niedzielę

– zebraliśmy 710 zł i 20 eurocentów.   Naszą jałmużną wielkopostną wspierajmy diecezjalną

akcję „Dokończenie budowy szkoły w Czadzie”.

W minionym tygodniu, w Kaczorach, odszedł do wieczności śp. Józef Jaster – pogrzeb

odbył się w miniony piątek. We wtorek o g.11,oo odbędzie się pogrzeb śp. Eugenii Heleny

Olszewskiej z Poborcza.  R.i.p.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 2. Niedzielę Wielkiego Postu – 17 marca 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Dawid Konicer, Dziadkowie i Pradziadkowie

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Felicja i Henryk Łosińscy, Rodzice z ob. stron i Krewni

o g.11,3o - ++ Urszula, Apolonia i Bronisław Kulpa, Bolesław i Janusz Mochalscy

o g.15,oo – WERSK – ++ Aleks i Halina Szefler oraz Piotr Krauze

Dzisiaj ofiarami składanymi do puszek wspieramy Misyjne Dzieło Pomocy „Ad gentes”

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Modlitwy ekspiacyjne za tych, którzy zabijają nienarodzone dzieci i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

 

2. Poniedziałek (18 marca)

Msza św. o g.18,oo – ++ Alfons i Leokadia Pawłowscy oraz z rodziny Pawłowskich, Ciża,

Cieślik i Wajstok

Po mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej

 

3. Wtorek  (19 marca) – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – święto patronalne

Mężczyzn i Młodzieży męskiej

Msza św. o g.18,oo – w intencji wszystkich Rzemieślników

 

4. Środa  (20 marca)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Józef Jasiek oraz Dziadkowie z obojga stron

 

5. Czwartek  (21 marca)

Msza św. o g.18,oo – ++ Bruno, Marta, Maria i Jadwiga Budnik oraz Agata, Paweł, Jan

i Franciszek Konnek

 

6. Piątek (22 marca)

DROGA KRZYŻOWA – o g.16,oo – dla Dzieci

– o g.18,oo – dla Starszych i Młodzieży a następnie msza św. –

– ++ Grażyna i Andrzej Piszczek, Walerian Pikulik oraz zmarłych z Rodziny

 

7.   Sobota (23 marca)

Msza św. o g.18,oo – ++ Franciszek Konnek w 6. rocznicę zgonu i z rodziny Konnek i Steppa

 

8.   Niedziela  (24 marca) – 3. Niedziela Wielkiego Postu

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Bernard Kabatek, Rodzice z obojga stron oraz Benedykt, Bronisław

i Zofia Gbur

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Melania, Albert, Wiktor, Bernard i Jan Stippa

oraz Łucja Malinowska

o g.11,3o – ++ Pelagia i Norbert Stippa oraz Marianna i Roman Stachyra

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek i sobotę w g. 9,oo – 10,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”

i miesięcznik „Nasza Arka”

Przypominamy, że w całym Wielkim Poście obowiązuje katolików zakaz udziału we wszelkiego

typu zabawach tanecznych

Za ofiary na Seminarium Duchowne, potrzeby Parafii i na kwiaty do „Bożego Grobu”

składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.  Naszą jałmużną wielkopostną wspieramy diecezjalną

akcję „Dokończenie budowy szkoły w Czadzie”.

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. Stefana Stanisława Klimka

z Drożysk Wielkich.  R.i.p.

 
Więcej artykułów…