Get Adobe Flash player
Home

Ogłoszenia duszpasterskie

na 16. Niedzielę Zwykłą – 21 lipca 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Gertruda, Jan i Rajmund Kulpa, Jan i Maria oraz Władysław Banach

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Paweł i Eugenia Grochowscy, Janina i Michał Dorsz,

Bernadeta i Jerzy Łangowscy oraz Janina i Stanisław Choroba

o g.11,3o – ++ Helena Pawłowska w 6. rocznicę zgonu i Bernard

Na sumie rozpocznie się peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości

w rodzinach Poborcza

2. Poniedziałek (22 lipca) – uroczystość św. Marii Magdaleny – odpust parafialny

Msze św.: o g. 7,oo – ++ Maria i Ernest Feutlińscy oraz Władysław, Walburga i Wioletta

o g.18,oo – suma odpustowa – za Parafian i procesja

Jeśli będzie odpowiednia pogoda suma odpustowa zostanie odprawiona przy ołtarzu polowym

 

3. Wtorek (23 lipca) – święto św. Brygidy

Msza św. o g.18,oo – 1/ dziękczynna w 1. rocznicę ślubu Joanny i Jonatana oraz o zdrowie

dla całej Rodziny

2/ + Józef Kajewski w 1. rocznicę zgonu

 

4. Środa  (24 lipca) – wspom. św. Kingi

Msza św. o g. 7,oo – + Tadeusz Frydryszek

 

5. Czwartek  (25 lipca) – święto św. Jakuba  Ap

Msza św. o g.18,oo – ++ ks. Wiktor Domachowski w 47. rocznicę zgonu, ks. Edmund Radtke,

ks. Eugeniusz Mackowicz, ks. Konrad Herrmann, bp Czesław Domin i kard. Ignacy Jeż

Po mszy św. poświęcenie pojazdów – ustawiamy je na placu przykościelnym, przy kościele

i przy plebanii. Taca z tej mszy św. będzie przeznaczona na cele misyjne – na zakup środków

transportu dla Misjonarzy

 

6. Piątek (26 lipca) – wspom. śś. Joachima i Anny – Rodziców NMP

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Jan Brostowicz  w 6. rocznicę zgonu

2/ + Lucyna Stippa w 30. dzień od zgonu

7.   Sobota (27 lipca)

Msze św.: o g.15,oo – ślubna – w int. nowożeńców: Marka Piotra Kotwickiego i Gabrieli

Nieborak

o g.18,oo – ++ Rozalia i Marian Tomke

 

8.   Niedziela  (28 lipca) – 17. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Enoch, Zofia, Zdzisław i Elżbieta Szopińscy oraz z rodziny

Szopińskich i Kopeć

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Gertruda Szopieraj w 1. rocznicę zgonu i Marek

oraz zmarłych z Rodziny

o g.11,3o – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Dzieci, Synowej, Zięciów

i Wnuków z Rodzinami oraz Prawnuków

 

 


 

Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

Kancelaria parafialna będzie czynna w sobotę w g. 9,oo – 10,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny” i miesięcznik „Nasza  Arka”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

Dziękuję też tym osobom, które przygotowały kościół i plac przykościelny na uroczystość

odpustową

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. Jana Kotta z Czernic (parafia

Stara Wiśniewka) i śp. Henryka Judzińskiego z Drożysk Wielkich. R.i.p.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 15. Niedzielę Zwykłą – 14 lipca  2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo –  ++ Bolesław Szudarski, Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Edmund Jaszczyk, Rodzice z obojga stron i Krewni

o g.11,3o – ++ Kwiryn i Franciszka Piszczek oraz syn Jan

 

2 .  Poniedziałek (15 lipca) – wspom. św. Bonawentury

Msza św. o g. 7,oo –  ++ Anna, Piotr i Zygmunt Kocińscy oraz zmarłych z rodziny Liponoga

 

3.   Wtorek (16 lipca) – wspom. NMP z Góry Karmel

Msze św.: o g.17,oo – dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski

dla Alfonsa Tomke w 101. rocznicę Urodzin (odprawi ks. Henryk Tomke)

o g.18,oo – ++ Jerzy i Kornelia Konitzer, Albin Mielke, zmarłych z Rodziny

i w pewnej intencji

4.   Środa (17 lipca)

Msza św. o g. 7,oo –  ++ Janina Groszczyk w 37. rocznicę zgonu, Zygfryd, Amanda, Bronisław,

Irena i Albin

 

5.   Czwartek (18 lipca)

Msza św. o g. 18,oo – ++ Franciszka, Anna, Jan i Jędrzej Radowscy, Sylwester Szczepaniak

oraz Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

 

6.   Piątek (19 lipca)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Alfons i Leokadia Pawłowscy

Od g.16,oo sprzątanie kościoła i placu przykościelnego przed uroczystością odpustową – tym

razem prosimy o pomoc Mieszkańców ulic: Jeziornej, Marii Gąszczak i Wojska Polskiego

 

7. Sobota (20 lipca) – wspom. bł. Czesława

Od g.16,oo okazja do spowiedzi św. przed uroczystością odpustową

Msza św. o g.18,oo –  + Dawid Konicer w 7. rocznicę zgonu i o łaskę zdrowia dla Łucji

 

8.   Niedziela  (21 lipca) – 16. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Gertruda, Jan i Rajmund Kulpa oraz Jan, Maria i Władysław Banach

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Paweł i Eugenia Grochowscy, Janina i Michał Dorsz,

Bernadeta i Jerzy Łangowscy oraz Janina i Stanisław Choroba

o g.11,3o – + Helena Pawłowska w 6. rocznicę zgonu i Bernard

Na sumie rozpocznie się peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości w ro-

dzinach Poborcza. Mieszkańców Poborcza zapraszam na sumę

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

 

Kancelaria parafialna  będzie czynna w sobotę w g. 9,oo – 10,oo

 

W piątek o g.11,oo próba Scholi przed odpustem. Proszę przygotować do procesji feretrony,

chorągwie, poduszki i różaniec. Zadbajmy też by były dziewczynki do sypania kwiatków.

Suma odpustowa będzie 22 lipca (poniedziałek) o g.18,oo

 

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Gość Niedzielny”,

„Mały  Przewodnik” i miesięcznik „Nasza Arka”

 

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii składam wdzięczne „Bóg zapłać!”

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 14. Niedzielę Zwykłą – 07 lipca 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Krystyna, Joanna, Jan i Stanisław Kwiecień, Maria i Franciszek

Jędrzejek oraz Józef Janul

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Roman Beller i Melania Thomas

o g.11,3o – ++ Jan Senska w 21. rocznicę zgonu oraz Rodzice z obojga stron

o g.15,oo – WERSK – + Jan Drążkowski

 

2. Poniedziałek (08 lipca) – wspom. św. Jana z Dukli

Msza św. o g. 7,oo – ++ Edmund, Alfons i Marta Sieg, Aleksander i Marta Mielke i Rodzeństwo

 

3. Wtorek (09 lipca)

Msza św. o g.18,oo – ++ rodzice chrzestni: Bernadeta Szefler i Henryk Cieślik

 

4. Środa  (10 lipca)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Marta i Alfons Sieg, Marianna, Leon, Marek i Gertruda Szopieraj

oraz zmarłych z Rodziny

 

5. Czwartek  (11 lipca) – święto św. Benedykta, patrona Europy

Msza św. o g.18,oo – dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla rodziny Pewniak

i Lewenda

 

6. Piątek (12 lipca) – wspom. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

Msza św. o g. 7,oo – ++ Bogdan Laska w 15. rocznicę zgonu i Kazimierz

 

7.   Sobota (13 lipca) – wspom. Świętych pustelników: Andrzeja Świerada i Benedykta

Msza św. o g.18,oo – ++ Elżbieta Bagniewska w 21. rocznicę zgonu, Helena, Franciszek,

Mieczysław i Urszula

 

8.   Niedziela  (14 lipca) – 15. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Bolesław Szudarski, Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Edmund Jaszczyk, Rodzice z obojga stron i Krewni

o g.11,3o – ++ Kwiryn i Franciszka Piszczek oraz syn Jan

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

Kancelaria parafialna będzie czynna w sobotę w g.16,oo – 17,oo

Za „Przewodnik” płacimy w prenumeracie 24 zł.  Przy drzwiach kościoła możemy nabyć

„Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”, „Mały Gość Niedzielny” i „Naszą  Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. Arkadiusza Włodzimierza Stemp-

niewskiego i śp. Stanisława Kryszkiewicza. Obaj z Czernic. R.i.p.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 13. Niedzielę Zwykłą – 30 czerwca 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++Stanisław Dymiński w 10. rocznicę zgonu, Janina i Marian Obara,

z rodziny Dymińskich, Obarów, Golonka i Kołodziej oarz Franciszek Kołodziej

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Maria Zdrenka w 3. rocznicę zgonu, Jan w 13. rocznicę

zgonu, Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

o g.11,3o – ++ Franciszka, Kleofas i Bronisława Stypa, Gertruda i Marian Rus

oraz Elżbieta Popko

 

2. Poniedziałek (01 lipca)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Józef Jasiek, Eleonora i Pelagia

2/ dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne

łaski dla Bolesława Kulpy w 80. rocznicę Urodzin

3. Wtorek (02 lipca)

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Józef Kajewski w 1. rocznicę zgonu

2/ ++ Jadwiga, Marian, Teresa, Józef i Urszula Rozworowscy oraz Jan Łatko

 

4. Środa  (03 lipca) – święto św. Tomasza Ap

Msza św. o g. 7,oo – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławień-

stwo Boże dla Katarzyny i Wojciecha

 

5. Czwartek  (04 lipca) – I-szy czwartek miesiąca

Od g.16,oo okazja do spowiedzi św. przed I-szym piątkiem miesiąca

O g.16,oo wystawienie Najśw. Sakramentu i prywatna adoracja – zakończenie adoracji

o g.18,oo i msza św. – dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne

łaski dla Haliny w 50. rocznicę Urodzin

 

6. Piątek (05 lipca) – I-szy piątek miesiąca

w      GŁOMSKU od g.16,oo okazja do spowiedzi św. a następnie o g.16,3o msza św. –

– + Małgorzata Ciża

w  ZAKRZEWIE msza św. o g.18,oo – za Żywych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

7.   Sobota (06 lipca) – wspom. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – I-sza sobota miesiąca

Msza św. o g.18,oo – za Zmarłych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny

 

8.   Niedziela  (07 lipca) – 14. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Krystyna, Joanna, Jan i Stanisław Kwiecień, Maria i Franciszek

Jędrzejek oraz Józef Janul

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Roman Beller i Melania Thomas

o g.11,3o – ++ Jan Senska w 21. rocznicę zgonu oraz Rodzice z obojga stron

o g.15,oo – WERSK – + Jan Drążkowski

Na sumie będzie udzielony sakrament chrztu św. – proszę pozostawić pierwszą ławkę wolną

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

We wtorek od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

Kancelaria parafialna będzie czynna w sobotę w g. 9,oo – 10,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny” i miesięcznik „Nasza  Arka”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

W minionym tygodniu do wieczności pożegnaliśmy śp. Lucynę Stippa z ul. Człuchowskiej.

R.i.p.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 12. Niedzielę Zwykłą – 23 czerwca 2019 r.

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Jan, Cecylia i Piotr Szukay

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Paweł Gnioth, Waldemar, Kunegunda i Maksymilian

oraz Michalina i Jan Zawada

o g.11,3o – ++ Łucja, Jan i Stanisław Szulc, Zbigniew Sobczyk i ks. Czesław Burczyk

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

2. Poniedziałek (24 czerwca) – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Msza św. o g.18,oo – ++ Jan i Agata Lange oraz zmarłych z Rodziny

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

3. Wtorek (25 czerwca)

Msza św. o g.18,oo – o zdrowie i potrzebne łaski dla ks. proboszcza oraz w pewnej intencji

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

Po procesji nauka dla Narzeczonych – spotkanie z księdzem

4. Środa  (26 czerwca)

Msza św. o g.18,oo – ++ Jan Tessmer, Gertruda i Franciszek oraz dziadkowie Spottek

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała

5. Czwartek  (27 czerwca) – wspom. NMP Nieustającej Pomocy

Msza św. o g.18,oo – + Tadeusz Frydryszek w 6. rocznicę zgonu

Po mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała i poświęcenie wianków i ziół

6. Piątek (28 czerwca) – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Msza św. o g.18,oo – 1/ w 5. rocznicę ślubu Hanny i Andrzeja – podziękowanie za otrzymane

łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę

2/ z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Martyny

i Szymona w 1. rocznicę ślubu

Po mszy św. procesja na zakończenie oktawy Bożego Ciała

Po procesji czuwanie modlitewne jako nasza wdzięczność za powołania kapłańskie, zakonne

i misyjne z naszej Parafii, z prośbą o dalsze. Czuwanie zakończy się Apelem o g.21,oo

Zgodnie z kan. 1251 KPK nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

7.   Sobota (29 czerwca) – uroczystość śś. app Piotra i Pawła

Msze św.: o g. 9,oo – ++ Paweł i Eugenia Grochowscy oraz Bernadeta i Jerzy Łangowscy

o g.15,oo – ślubna – w int. nowożeńców: Karola Kacpra Wereszczyńskiego

i Eweliny Małgorzaty Cisek

o g.16,3o – GŁOMSK – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. biskupa Pawła

Cieślika

o g.18,oo - ++ Paweł Konitzer, Rodzice z obojga stron i Krewni oraz w pewnych

intencjach

Taca z uroczystości jako „świętopietrze” jest przeznaczona do dyspozycji Stolicy Apostolskiej

O g.17,3o w Złotowie w parafii pw. śś. app Piotra i Pawła suma odpustowa i procesja

W tym dniu w swoich modlitwach pamiętajmy o ks. kanoniku Piotrze oraz o biskupach Piotrze

Krupie i Pawle Cieśliku obchodzących swoje Imieniny

8.   Niedziela  (30 czerwca) – 13. Niedziela Zwykła

Msze św.: o g. 8,oo – ++Stanisław Dymiński w 10. rocznicę zgonu, Janina i Marian Obara,

z rodziny Dymińskich, Obarów, Golonka i Kołodziej oarz Franciszek Kołodziej

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Maria Zdrenka w 3. rocznicę zgonu, Jan w 13. rocznicę

zgonu, Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

o g.11,3o – ++ Franciszka, Kleofas i Bronisława Stypa, Gertruda i Marian Rus

oraz Elżbieta Popko


 

Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

 
Więcej artykułów…