Get Adobe Flash player
Home

Ogłoszenia duszpasterskie

na 3. Niedzielę Wielkanocną – 05 maja 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – int. od Żywego Różańca

Róży p. Renaty Jasiek

o g.10,oo – GŁOMSK – + Piotr Beller

o g.11,3o – +  Zenon Thomas

o g.20,oo – w intencji Maturzystów – po mszy św. przejdziemy do kaplicy

MB Radosnej – Maturzyści przynoszą znicze, które tam pozostawią

 

2. Poniedziałek (06 maja) – święto śś. app Filipa i Jakuba

Nabożeństwo majowe o g.18,oo a następnie msza św. – + Stanisław Sulik w 6. rocznicę zgonu

Po mszy św. spotkanie z Kandydatami do bierzmowania

 

3. Wtorek  (07 maja)

O g.18,oo nabożeństwo majowe a następnie msza św. – 1/ ++ Rozalia, Józef i Ksawery Byra

oraz Leon, Jadwiga, Franciszek, Rajmund i Norbert Szefler

2/ + Zofia Szopińska–Błońska w 30. dzień od zgonu

4. Środa  (08 maja) – uroczystość św. Stanisława Bpa, patrona Polski

Nabożeństwo majowe o g.18,oo a następnie msza św. – ++ Stanisław, Zofia i Wincenty

Piątek, Katarzyna Klimek i zmarłych z Rodziny

5. Czwartek  (09 maja)

O g.18,oo nabożeństwo majowe a następnie msza św. – ++ Grzegorz Wiebskowski oraz Leon,

Gertruda, Jadwiga, Teresa i Maria Zdrenka

6. Piątek (10 maja)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Wojciech Chomczyk oraz Gertruda i Bernard Maciejewscy

Nabożeństwo majowe o g.18,oo przy kaplicy MB Radosnej

7.   Sobota (11 maja)

O g. 18,oo nabożeństwo majowe a następnie msza św. – 1/ ++ Jan Liponoga oraz zmarłych

z rodziny Liponoga i Kocińskich

2/ o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisława

w 70. rocznicę Urodzin i dla Bernadety w 60. rocznicę Urodzin

8.   Niedziela  (12 maja) – 4. Niedziela Wielkanocna

Msze św.:  o g. 7,oo – GŁOMSK – ++ Wiktoria w 21. rocznicę zgonu, Jan i Stefan Lichoń

oraz Albert Stippa w 1. rocznicę zgonu

o g. 8,3o – w intencji Dzieci przystępujących do I-szej Komunii św.

o g.11,3o – ++ Paweł, Eugenia, Władysław i Anna Grochowscy, Piotr i Eleonora

Aleksewicz oraz zmarłych z Rodziny

O g.16,oo nabożeństwo majowe przy kaplicy MB Radosnej

Rozpoczynamy Tydzień Modlitwy o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem. Dzieci, które mają przystąpić

do I-szej Komunii św. mają swoją spowiedź w sobotę o g.10,oo. Spowiedź dla Rodziców,

Rodziny i Gości będzie od g.16,oo

Sprzątanie kościoła, kaplicy i placów będzie w piątek od g.16,oo

Przypominam, że uroczystość I-szej Komunii św. jest bardzo podniosła nie tylko w kościele

ale i w domu. Ma to być uroczystość bezalkoholowa! Zwyczajem lat poprzednich podczas

mszy św. zakazuje się robienia zdjęć i filmowania. Na zdjęcia będzie czas po mszy świętej.

Bardzo proszę przekazać tę informację swoim Gościom

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g. 9,oo – 10,oo

Za „Przewodnik” płacimy w prenumeracie 24 zł.   Przy drzwiach kościoła możemy nabyć

„Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”, „Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Nabożeństwa majowe: Głomsk g.17,oo; Osowiec i Wersk g.18,oo; Poborcze i Drożyska Wlk.

g.19,oo

08 maja (środa) o g.15,oo w Górce Klasztornej pielgrzymka i msza św. dla Chorych

z dekanatów złotowskich

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 2. Niedzielę Wielkanocną – 28 kwietnia 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Marian Tomaszewski, syn Leszek, Maria i Franciszek Tomke

oraz zmarłych z Rodziny

o g.10,oo – GŁOMSK – + Stefan Milejski w 3. rocznicę zgonu, Kazimiera i Jan;

Bronisława, Henryk i Roman Wojtasik oraz ++ z rodziny Milejskich i Wojtasik

o g.11,3o – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie

i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny

Rozpoczyna się 75. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Wolontariat w służbie miłosierdzia”

Ofiarami składanymi do puszek wesprzemy dzieło charytatywne Parafii i Diecezji

O g.12,oo suma odpustowa i procesja w miejscowości Łąkie (parafia Stara Wiśniewka)

O g.17,oo w Złotowie w parafii pw. śś. app Piotra i Pawła rozpoczyna się kurs przedmałżeński

 

2. Poniedziałek (29 kwietnia) – święto św. Katarzyny Sienieńskiej, patronki Europy

Msza św. o g.18,oo – 1/ o zdrowie i Boże błogosławieństwo w Rodzinie, gospodarstwie i zawo-

dzie w rodzinach Sieg i Grockich oraz o potrzebne łaski dla Marianny

i Wojciecha Sieg w 61. rocznicę ślubu

2/ + Eugenia Olszewska w 30. dzień od zgonu

Po mszy św. spotkanie z Kandydatami do bierzmowania

3. Wtorek  (30 kwietnia) – uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski

Msze św.: o g.11,oo –  za żywych i zmarłych Członków Związku Rencistów, Emerytów

i Inwalidów w Zakrzewie

o g.18,oo – 1/ ++ Eleonora, Pelagia i Józef Jasiek

2/ o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Ignacego w 1. rocznicę

Urodzin

4. Środa  (01 maja) – wspom. św. Józefa Rzemieślnika

Msze św.: o g. 9,oo – ++ Helena i Rudolf Bordin oraz Maria, Franciszek, Urszula i Bożena Duda

o g.11,oo – WERSK – suma odpustowa za Parafian

O g.18,oo nabożeństwo majowe

5. Czwartek  (02 maja) – wspom. św. Atanazego – I-szy czwartek  miesiąca

Msze św.: o g.15,oo –  ślubna – w int. nowożeńców: Daniela Żejmo i Wioletty Stippa

O g.18,oo nabożeństwo majowe a następnie msza św. 1/ ++ Marianna i Bernard Wiebskowscy,

Roman, Bernard, Klemens, Grzegorz i Franciszek

2/ ++ Marta Michałek w 35. rocznicę zgonu, Edmund, Józefa i Feliks

6. Piątek (03 maja) – uroczystość NMP Królowej Polski – I-szy piątek miesiąca

Msze św.: o g. 8,oo – o zdrowie i błogosławieństwo Boże w Rodzinie i opiekę Matki Bożej

.                        na każdy dzień

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Maksymilian, Franciszka i Stanisław Przybyła

oraz zmarłych z Rodziny

o g.11,3o – za Żywych – z int. Parafian

Na sumie rozpocznie się Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości w Osowcu

i Osowie – zapraszamy Mieszkańców tych miejscowości na sumę

O g.14,oo Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę rowerową do Werska i tam majowe

Zgodnie z kan. 1251 KPK nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

 

7.   Sobota (04 maja) – wspom. św. Floriana – I-sza sobota miesiąca

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

O g. 18,oo nabożeństwo majowe a następnie msza św. – za Zmarłych – z int. Parafian

 

8.   Niedziela  (05 maja) – 3. Niedziela Wielkanocna

Msze św.: o g. 8,oo – o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – int. od Żywego Różańca

Róży p. Renaty Jasiek

o g.10,oo – GŁOMSK – + Piotr Beller

o g.11,3o – +  Zenon Thomas

o g.20,oo – w intencji Maturzystów – po mszy św. przejdziemy do kaplicy

MB Radosnej – Maturzyści przynoszą znicze, które tam pozostawią


 

Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem a w czwartek od g.17,oo

 

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

 

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

 

Nabożeństwa majowe: Osowiec g.18,oo; Poborcze g.19,oo; Wersk g,18,oo

 

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  składam wdzięczne „Bóg zapłać!”.

Dziękuję też za jałmużnę wielkopostną na diecezjalną akcję „Dokończenie budowy szkoły

w Czadzie”. Zebraliśmy 2.376 zł 11 gr i 1 euro

 

W poniedziałek o g.13,3o odbędzie się pogrzeb śp. Józefa Konnek z Drożysk Wielkich. R.i.p.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia  2018 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo –  ++ Anna i Jan Drobiewscy, Krystyna Nowostowska, Aleksander

Pankiewicz i Dziadkowie z obojga stron

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Józef Cieślik w 3. rocznicę zgonu, Maria Cieślik w 30.

dzień od zgonu, Paweł i Maria oraz Ludwika, Paweł, Józef i Franciszek Kabattek

o g.11,3o – o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy dzień

dla bpa Piotra Krupy, bpa Pawła Cieślika, ks. proboszcza i wszystkich

Kapłanów pochodzących z Parafii Zakrzewo

2 .  Wtorek w Oktawie Wielkanocy (23 kwietnia)

Msza św. o g. 7,oo – + Bernard Wiebskowski w 16. rocznicę zgonu

 

3.   Środa w Oktawie Wielkanocy (24 kwietnia)

O g.16,oo spotkanie dla Młodzieży klas VIII i III gimnazjalnych w sprawie bierzmowania

Msza św. o g.18,oo –  ++ Władysław, Helena i Wojciech Pawłowscy, Małgorzata, Marian

i Feliks Ciża oraz zmarłych z Rodziny

Po mszy św. spotkanie z Rodzicami tych Dzieci, które mają przystąpić do I-ej Komunii św.

4.   Czwartek w Oktawie Wielkanocy (25 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Rolników w ich pracy

oraz o urodzaje ziemskie i ich zachowanie – intencja z ofiar Parafian

Po Komunii św. procesja do krzyża znajdującego się przy drodze na Prochy – tam bło-

gosławieństwo pól i zakończenie mszy św.

5.   Piątek w Oktawie Wielkanocy  (26 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Dawid, Regina, Albin, Wojciech i Edmund Konicer, Henryk

Wilewski i Edward Migacz

2/ o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Alfonsa Turczyn

w 88. rocznicę Urodzin

Zgodnie z kan. 1251 KPK w ten piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

 

6.   Sobota w Oktawie Wielkanocy (27 kwietnia)

Msze św.: o g. 7,oo – ++ Jan Tessmer, Bernadeta, Leon i Paweł Hejser

o g.13,3o – ślubna – w intencji nowożeńców: Marcina Macieja Miler i Anny

Rostankowskiej

o g.15,oo – ślubna – w intencji nowożeńców: Adama Mysłek i Joanny Cieślik

o g.16,3o – dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

dla Krystyny i Zygfryda w 50. rocznicę ślubu

o g.18,oo – dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

dla Krystyny i Wita Radtke w 50. rocznicę ślubu

7.   Niedziela  (28 kwietnia) – 2. Niedziela Wielkanocna – święto Miłosierdzia Bożego

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Marian Tomaszewski, syn Leszek, Maria i Franciszek Tomke

oraz zmarłych z Rodziny

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Stefan Milejski w 3. rocznicę zgonu, Kazimiera i Jan;

Bronisława, Henryk i Roman Wojtasik oraz z rodziny Milejskich i Wojtasik

o g.11,3o – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie

i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny

Na sumie będzie śpiewać Schola Marana Tha z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie

O g.12,oo suma odpustowa w miejscowości Łąkie (Parafia Stara Wiśniewka)

Rozpoczyna się 75. Tydzień Miłosierdzia

Ofiarami składanymi do puszek wesprzemy dzieło charytatywne Parafii i Diecezji

O g.17,oo w Złotowie w parafii pw. śś. app Piotra i Pawła mszą św. rozpocznie się kurs

przedmałżeński – zachęcam do skorzystania z kursu tych, którzy go jeszcze nie mają

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna  będzie czynna w sobotę w g. 9,oo – 10,oo

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”, „Mały

Gość Niedzielny” i miesięcznik „Nasza Arka”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii składam wdzięczne „Bóg zapłać!”

Dziękuję też tym Osobom, które przygotowały kościół i plac na Święta

W środę o g.14,oo odbędzie się pogrzeb śp. Anny Krzemień ze Złotowa.  R.i.p.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej  – 14 kwietnia 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Paweł i Eugenia Grochowscy oraz Józef i Halina Toczek

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Józefa, Paweł i Aleksander Grunau oraz Wanda

i Franciszek Adamscy

o g.11,3o – ++ Władysław, Helena, Jan, Alojzy i Stanisław Karolak

Na sumę gromadzimy się przy kaplicy Matki Boskiej Radosnej – tam poświęcenie

palm i procesja do świątyni parafialnej.   Zapraszam Młodzież i Dzieci.

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Św.

2. Wielki Poniedziałek (15 kwietnia)

Msza św. o g. 7,oo –  + Krzysztof Jasiek

Chcemy przygotować kościół i plac przykościelny na Święta i dlatego proszę o pomoc

w sprzątaniu – od g.16,oo –  Mieszkańców ulic: ks.St.Staszica, Spokojnej, Sikorskiego,

Sportowej, Kolejowej, Towarowej i Witosa

3. Wielki Wtorek  (16 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie

i potrzebne łaski dla Aliny i Mirosława w 40. rocznicę ślubu

2/ + Maria Turczyn

Po mszy św. nauka dla Narzeczonych – spotkanie z księdzem

4. Wielka Środa (17 kwietnia)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Leon, Ryta i Janusz Glugla oraz Halina Rossa

5. Wielki Czwartek (18 kwietnia)

O g.10,oo w katedrze bydgoskiej Msza św. krzyżma

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g.18,oo – 1/ o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne –

– int. od Żywego Różańca Róży p. Wojciecha Sieg

2/ o łaskę zdrowia

Po mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do ołtarza adoracji  (kaplica Różańcowa)

i adoracja do g.21,oo

6. Wielki Piątek Męki Pańskiej (19 kwietnia) –  obowiązuje post ścisły

Adoracja Najśw. Sakramentu od g. 8,oo przez cały dzień

Nabożeństwo wielkopiątkowe o g.18,oo.      Podczas nabożeństwa adoracja krzyża

i Komunia św. a następnie przeniesienie Najśw. Sakramentu  do  Grobu Pańskiego

i adoracja przez całą noc. Taca z Wielkiego Piątku jest przeznaczona na Grób Pański

w Jerozolimie

7. Wielka Sobota (20 kwietnia)

Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim przez cały dzień.

Poświęcenie pokarmów: w Zakrzewie o g.10,oo i 12,oo; w Głomsku o g.10,3o;

w Poborczu  o g.10,45; w Osowcu o g.11,oo; w Wersku o g.11,3o

Ceremonie Wielkiej Soboty rozpoczną się o g.20,oo – poświęcenie ognia, paschału

i wody chrzcielnej, odnowienie  przyrzeczeń chrztu św. (można zyskać odpust zupełny)

a następnie pierwsza  msza  św. wielkanocna –  ++ rodzice chrzestni: Agata i Eugeniusz

Na liturgię Wielkiej Soboty przynosimy do kościoła świece! Po mszy św. adoracja przez

całą noc.  Zaleca się zachowanie postu jakościowego w Wielką Sobotę

8. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (21 kwietnia)

Msze św.: o g. 6,oo – rezurekcja z procesją – za Parafian i śp. ks. Bolesław Domański

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Urszula i Hubert Braun oraz Rodzice z obojga stron

o g.11,3o – ++ Stanisław Jasiek i Rodzice z obojga stron

Na sumie będzie udzielony sakrament chrztu – proszę pozostawić 1 ławkę wolną

9.   Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (22 kwietnia)

Msze św.: o g. 8,oo –  ++ Stanisława Szydłowska w 6. rocz. zgonu, Szczepan i z Rodziny

o g.10,oo – GŁOMSK –  ++ Józef Cieślik w 3. rocz. zgonu, Maria w 30. dzień

od zgonu, Paweł i Maria oraz Ludwika, Paweł, Józef i Franciszek Kabattek

o g.11,3o – o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy

dzień dla bpa Piotra Krupy, bpa Pawła  Cieślika, ks. proboszcza

i wszystkich Kapłanów pochodzących z parafii Zakrzewo

Taca z II-go dnia Świąt na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uczelnie katolickie

 


 

Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem z wyjątkiem Wielkiego Piątku.

W Wielki Czwartek spowiedź będzie od g.17,oo a w Wielką Sobotę od g. 7,oo

Kancelaria parafialna  nie będzie czynna. Sprawy, które mamy załatwiamy po mszy św.

Zachęcam do odprawienia nowenny do Miłosierdzia Bożego (prywatnie). Rozpoczyna się ona

w Wielki Piątek – 9 dni przed świętem Miłosierdzia Bożego, które obchodzimy w niedzielę

po Wielkanocy

Przygotujmy do procesji sztandary, feretrony i chorągwie

Zadbajmy o krzyże i kapliczki w naszej Parafii

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”,

„Mały Gość Niedzielny”  i miesięcznik „Nasza Arka”

Za ofiary na Seminarium Duchowne i potrzeby Parafii  oraz na kwiaty do „Bożego Grobu”

składam wdzięczne „Bóg zapłać!”. Jałmużną wielkopostną wspierajmy diecezjalną akcję

„Dokończenie budowy szkoły w Czadzie”

 

Ogłoszenia duszpasterskie

na 5. Niedzielę Wielkiego Postu – 07 kwietnia 2019 r.

 

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Marianna, Walenty, Józef, Halina, Tadeusz, Irena i Bogumiła Kopeć

oraz Leokadia Kałuzińska

o g.10,oo – GŁOMSK – + ks. Edmund Radtke

o g.11,3o – ++ Helena i Władysław oraz ojciec chrzestny Stanisław Wojtasik,

Jan i Olgierd Siegmund i zmarłych z Rodziny

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

O g.16,oo w bazylice pw. św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy uroczyste zakończenie

Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszej Diecezji

 

2. Poniedziałek (08 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – ++ Bernard, Marianna, Roman, Klemens, Franciszek, Grzegorz i Bernard

Wiebskowscy

3. Wtorek  (09 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Regina Jęsiek, Edwin, Pelagia i Antoni oraz zmarłych z Rodziny

2/ ++ Irena i Edmund Gołka,  Anna i Józef Nawłoka oraz Albin Cieślik

Po mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej

4. Środa  (10 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – ++ Elżbieta Wiebskowska w 5. rocznicę zgonu i Klemens oraz Danuta

Gabriel

Po mszy św. spotkanie z Rodzicami tych Dzieci, które mają przystąpić do I-szej Komunii św.

 

5. Czwartek  (11 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ + Grażyna Ławniczak w 10. rocznicę zgonu i zmarłych z Rodziny

2/ + Franiszka Pawelska w 1. rocznicę zgonu

6. Piątek (12 kwietnia)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Wojciech, Teresa, Weronika, Albert i Tadeusz Konitzer oraz zmarłych

z rodziny Konitzer i Smełsz

O g.20,oo DROGA KRZYŻOWA – gromadzimy się przy ołtarzu polowym – przejdziemy

ulicami Zakrzewa – idziemy ze świecami lub zniczami – bierzemy ze sobą

książeczki – zakończenie na naszym cmentarzu

7.   Sobota (13 kwietnia)

Msza św. o g.18,oo – 1/ ++ Grzegorz, Marianna i Bernard Wiebskowscy, Franiszka i Piotr

Budnik oraz zmarłych z Rodziny

2/ + Stefan Klimek w 30. dzień od zgonu

 

8.   Niedziela  (14 kwietnia) – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Paweł i Eugenia Grochowscy oraz Józef i Halina Toczek

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Józefa, Paweł i Aleksander Grunau oraz Wanda

i Franciszek Adamscy

o g.11,3o – ++ Władysław, Helena, Jan, Alojzy i Stanisław Karolak

Na sumę gromadzimy się przy kaplicy Matki Boskiej Radosnej – tam poświęcenie palm

i procesja do świątyni parafialnej.    Zapraszam wszystkie Dzieci i Młodzież

O g.17,oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego

 


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem.  W sobotę od g. 9,oo będzie

spowiedź Dzieci, które mają przystąpić do I-szej Komunii św. Natomiast w g.10,oo – 12,oo

i w g.16,oo – 18,oo będzie spowiedź wielkanocna dla Wszystkich

Kancelaria parafialna będzie czynna w środę w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Za „Przewodnik” płacimy w prenumeracie 24 zł.  Przy drzwiach kościoła możemy nabyć

„Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik”, „Mały Gość Niedzielny” i „Naszą Arkę”

Za ofiary na Seminarium Duchowne, potrzeby Parafii i na kwiaty do „Bożego Grobu”

składam wdzięczne „Bóg zapłać!”. Naszą jałmużną wielkopostną wspierajmy diecezjalną

akcję „Dokończenie budowy szkoły w Czadzie”.

W środę o g.14,oo odbędzie się pogrzeb śp. Zofii Szopińskiej-Błońskiej z ul. Krótkiej. R.i.p.

 
Więcej artykułów…